ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ

конференция рю 2015.jpg 

Виховний проект 
«Людина – Близькі – Батьківщина – Людство»

Вступ
З метою реалізації Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності в школі створено Проект громадянського виховання «Людина – Близькі – Батьківщина – Людство».
Чому саме так?
Глосарій
Людина – це не тільки цінність кожного учня як особистості, що розвивається, а й її здоров’я, природа, тілесність; її діяльність, її діяння.
Близькі – сім’я, друзі, свій колектив – природна соціальна основа становлення особистості.
Батьківщина – сприйняття учнем себе як ланки в історичному ланцюжку народу, суспільства, держави: від сім’ї та малої батьківщини – до великої – України.
Людство – ще більше об’єднання людей; «відчування себе землянином»- сприймання себе частиною цивілізації, цінуючи згоду як форму співіснування людей, культур, народів, прийняття екологічної цінності як умови підтримки цивілізованого буття людства.
Названі цінності взаємообумовлені:
Близькі – умова щоденного буття і розвитку Людини.
З Близьких починається Батьківщина.
Розумний патріотизм – початок діалогу, згоди, шлях до Людства.
Мета виховного проекту:
Плекання творчої особистості, забезпечення умов для повноцінного фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку вихованців, формування людини, яка здатна будувати демократичну державу.
Основні принципи:
• Науковий;
• Системний;
• Конкретно – історичний;
• Діяльнісний;
• Особистісно орієнтований
Основні завдання Проекту:
• Створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально – етичному, художньо - естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;
• Утверджувати принципи загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, працелюбності, інших добро чинностей;
• Допомогти вихованцям суттєво збагатити знання і оволодіти мистецтвом самовиховання; викликати в кожному бажання свідомого прагнення до вдосконалення власного «Я»;
• Стимулювати школярів до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я.
Очікувані результати реалізації Проекту «Людина – Близькі – Батьківщина – Людство» (модель випускника школи):
• Випускник школи – зріла, творча особистість;
• Їй притаманні:
- любов до Батьківщини, свого народу, своєї родини;
- високе почуття обов’язку та відповідальності;
- активна життєва позиція;
- почуття гідності за свій народ, державу, школу.

Система психолого – педагогічного проектування включає в себе 3 етапи:
1. Психолого – педагогічна діагностика та комплексний аналіз фізичного, психічного, соціального розвитку.
2. Моделювання та конструювання шляхів і методів впливу (систематизація проблем та потенційних можливостей особистісного розвитку, постановка цілей і завдань, визначення конкретних виховних завдань).
3. Програмування та проектування корекційно – виховного процесу.
Зміст виховного проекту «Людина – Близькі – Батьківщина – Людство» є основою для організації виховного процесу з учнями різних вікових груп у контексті особистісно орієнтованого виховання. Модулі конкретизують життєдіяльність класних учнівських колективів. 
Проект складається з 9 модулів:
• «Я – громадянин України, я – патріот Батьківщини»
• «Я і Закон»
• «Я і моя родина»
• «Я і вічні цінності»
• «Я – частина природи»
• «Я – лідер»
• «Я – господар»
• «Я і моє здоров’я»
• «Я і творчість»

Структура виховного проекту громадянського виховання

I РОЗДІЛ «Я – ЛЮДИНА»

Я – людина, тому
• дотримуюсь правомірної поведінки в класі, школі, громадських місцях;
• поспішаю творити добро, розділяю горе і радість інших;
• виховую віру в себе, розкриваю свої творчі здібності у різних видах діяльності;
• беру активну участь у роботі органів учнівського спів управління;
• пізнаю, зберігаю та примножую красу у всьому;
• розумію, що до істини веде безліч шляхів, шукаю в них свій.

МОДУЛЬ «Я – ЛІДЕР»
Основна мета:формування культури життєвого самовизначення; забезпечення духовного становлення особистості учня, створення умов для його самореалізації у різних видах творчої праці, задоволення його потреб та інтересів, девізом якої є «Від моїх вчинків і дій залежить доля моєї країни, мого народу, моє власне майбутнє»; підвищення ролі класного та загально шкільного учнівського співуправління.
Основні завдання:
• визначення структури учнівського колективу та статусу учня в колективі;
• виховання лідерів;
• вивчення інтересів, здібностей, нахилів учнів.
• формування вмінь відстоювати свою точку зору, культуру демократії, терпимості до іншої точки зору, право на особисте судження.
Основні форми роботи:
• соціометричні дослідження;
• тренінги;
• години спілкування;
• дні самоврядування;
• конкурси проектів;
• рольові ігри, «Школа лідера», захист програм.
Основна тематика міні – модулів:
• виборча кампанія;
• класні збори;
• звіти чергових класів;
• виховні години;
• робота в зоні піклування;
• засідання Ради РЮ;
• День дублера;
• рейди;
• змагання, естафети, конкурси;
• конкурс «Клас року».

МОДУЛЬ «Я і ТВОРЧІСТЬ»
Основна мета: розвиток творчого потенціалу кожної дитини; забезпечення реалізації кожною особистістю її нахилів і здібностей у різних сферах діяльності і спілкування.
Основні завдання:
• залучення учнів до системи культурних цінностей українського народу, світового співробітництва;
• формування різнобічних потреб самореалізації свого творчого потенціалу у різних сферах діяльності;
Основні форми роботи:
• фестивалі творчості;
• інтелектуальні ігри;
• презентація класу;
• акції, творчі конкурси;
• свята, ранки.
Основна тематика міні – модулів:
• фестиваль «Зірки XXI сторіччя»;
• інтелектуальний марафон;
• випуск стіннівки «Велика перерва»;
• виставка малюнків та плакатів «Наш вернісаж»;
• конкурс ігрових програм;
• святкові концерти до Дня вчителя;
• Новорічне шоу випускників;
• зустріч випускників;
• виставка «Наш пошук і слава – тобі Україно!»

II РОЗДІЛ « Я і БЛИЗЬКІ»

Я – частина моєї родини та свого колективу, тому
• виховую повагу до закону, до норм колективного життя;
• поважаю старших, піклуюсь про молодших, живу турботами й радощами своїх рідних, близьких і друзів;
• керуюсь законами єдності слова і діла, дружби і товариськості, честі і совісті, турботи і милосердя.

МОДУЛЬ «Я і моя РОДИНА»
Основна мета: формування соціально активної особистості, зорієнтованої на громадянські, національні і загальнолюдські цінності; розкриття дітям місця кожного у світі, підведення до висновку про необхідність творити добро.
Основні завдання:
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв;
• формування в кожного учня національної свідомості і громадянської зрілості;
• навчання навичкам культури міжособистісних стосунків у спільній діяльності, що здійснюється в груповій або колективній формах;
• забезпечення системного підходу до роботи з батьками.
Основні форми роботи:
• реалізація програми «Шкільна родина»;
• родинні свята;
• години спілкування;
• вручення батькам листів вдячності;
• анкетування учнів і батьків;
• батьківський всеобуч.
Основна тематика міні – модулів:
• родинні фольклорні свята: «Масляна», «Під різдвяно. Зіркою», «Українські вечорниці»;
• родинне свято «Мамо, тато, я – спортивна сім’я»;
• акції милосердя «Твори добро», «Ми поруч» та ін.
• свято – зустріч «Рідна мати моя»

МОДУЛЬ «Я і вічні цінності»
Основна мета: формування моральності особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі можливості людини, терпимості до людей, культури спілкування, культивування інтелігентності)
Основні завдання:
• формування в учнів різнобічних духовних потреб та інтересів;
• вироблення потреби поводити себе відповідно до моральних норм;
• виховання колективізму, свідомої дисципліни;
• розвиток волонтерського руху;
• формування в учнів усвідомлення того, що милосердя – це не подвиг, а норма життя
Основні форми роботи:
• робота в ЗКС;
• акції милосердя;
• години спілкування;
• зустрічі з ветеранами, дітьми – інвалідами;
• співпраця з товариством Червоний Хрест.
Основна тематика міні – модулів:
• місячники милосердя;
• робота волонтерського загону «Благовіст»;
• свята-зустрічі «Салют, Перемого!»;
• творчі конкурси «Повір у себе» та ранки для дітей-інвалідів;
• години спілкування «Зустріч поколінь».

III РОЗДІЛ « Я і моя БАТЬКІВЩИНА»
Я – свідомий громадянин України, тому
• прагну навчатися і працювати на благо своєї Вітчизни;
• вивчаю, утверджую, зберігаю та примножую традиції і святині свого народу, України;
• в майбутньому бачу себе захисником інтересів незалежної України, професіоналом.

МОДУЛЬ «Я – громадянин України, я – патріот Батьківщини»
Основна мета: формування вільного, творчого, активного громадянина, якому притаманні почуття високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.
Основні завдання:
• формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історичних та культурних цінностей;
• формування правової культури, поваги до Законів України;
• виховання гордості за свою школу, дбайливого ставлення до своєї держави.
Основні форми роботи:
• уроки пам’яті, мужності;
• екскурсії, подорожі;
• зустрічі з відомими людьми міста;
• народознавчі свята;
• анкетування
Основна тематика міні – модулів:
• виховні години «Державні символи України»;
• акції «Читай, ветеране!»;
• операції «Обеліск», «Доброго ранку, ветеран!»;
• робота шкільного музею «Оберіг»;
• робота над створенням Музею історії школи;
• створення шкільної Книги Пам’яті;
• акція «Дітям Чорнобиля»;
• уроки мужності «День партизанської слави», «Вони захищали Вітчизну»;
• свята – змагання «Суперкозак», «Козацькому роду нема переводу».

МОДУЛЬ «Я і ЗАКОН»
Основна мета: формування системи відповідальності людини за людину,
відповідальності людини перед суспільством у взаємовідносинах «людина – колектив – суспільство», що виховують активного громадського діяча, чутливого до громадських, суспільних проблем.
Основні завдання:
• формування правової свідомості, системи правових уявлень і переконань;
• вироблення навичок і потреб активної правомірної поведінки;
• виховання поваги до Закону, до норм колективного життя.
Основні форми роботи:
• тижні правових знань;
• засідання Ради профілактики правопорушень;
• анкетування;
• зустрічі з правоохоронцями;
• правовий лекторій;
• рейди, відвідування вдома;
• дисциплінарні лінійки.
Основна тематика міні – модулів:
• години спілкування «Конституція – основний Закон держави»;
• брейн – ринг правознавців;
• диспут «Злочин і покарання»;
• інформаційне повідомлення: «Конвенція ООН про права дитини»;
• «Права дитини в малюнках»;
• медіа – акція «16 днів без насильства»;
• навчання підлітків – лідерів та їх правопросвітницька робота серед однолітків.

МОДУЛЬ «Я – ГОСПОДАР»
Основна мета: формування творчої працелюбної особистості, цивілізованого господаря; виховання свідомого ставлення до праці як до вищої цінності людини і суспільства.
Основні завдання:
• виховання дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств;
• створення умов для розуміння учнями ролі праці в житті, реальних перспектив її в умовах ринкової економіки;
• виховання психологічної готовності до праці (позитивна установка на трудову діяльність, уміння швидко адаптуватися до нових умов праці)
Основні форми роботи:
• місячники благоустрою;
• тиждень профорієнтації;
• зустрічі з людьми різних професій;
• екскурсії на підприємства;
• упорядкування міського скверу;
• анкетування;
• робота гуртків;
Основна тематика міні – модулів:
• закріплення зон піклування за класами;
• «трудові десанти»;
• акції до Дня людей похилого віку;
• «Школа новорічних чарівників»;
• конкурси – виставки декоративно – прикладного мистецтва, технічної творчості;
• КВК «Захист професій»;
• Конкурс «Податки очима дітей»
• збір макулатури.

IV РОЗДІЛ «Я і ЛЮДСТВО»

Я – людина, землянин, частина Всесвіту, тому
• прагну жити в мирі та злагоді з дітьми інших народів, пам’ятаючи:
«Земля – наш спільний дім»;
• живу в злагоді з природою.

МОДУЛЬ «Я – частина ПРИРОДИ»
Основна мета: формування знань про сучасні проблеми екології, розуміння кожним учнем найголовнішої проблеми людства – проблеми виживання, яка стосується не лише людей, а й кожної живої істоти; виховання любові та бережного ставлення до природи і рідного краю.
Основні завдання:
• дати учням необхідні знання про те, як слід діяти, щоб зберегти екологічну чистоту нашої планети;
• формування дбайливого ставлення до природи;
Основні форми роботи:
• заходи до Дня довкілля;
• природоохоронні тематичні операції;
• еколого - натуралістичні заходи;
• виступи екологічної агітбригади «ЕКОС»;
• участь в міських, обласних, всеукраїнських акціях;
• науково – дослідницька робота;
• створення шкільного парку;
• робота по озелененню
Основна тематика міні – модулів:
• акції «Поверни землі чистоту», «Птах року», «Краса і біль України», «Зелена весна Луганщини» та інших;
• конкурс – виставка плакатів, листівок на екотему;
• лекторська група «Еколог»;
• екологічна стежина;
• вікторини, інтелектуальні ігри «Ми – діти галактики»

МОДУЛЬ «Я і моє здоров’я»
Основна мета: формування потреб здорового способу життя з усвідомленням того, що здоров’я людини залежить від здоров’я природи і суспільства; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвитку особистості, виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою та спортом і дотримання режиму дня.
Основні завдання:
• формування свідомої мотивації майбутніх громадян до потреб здорового способу життя;
• формування негативного ставлення до шкідливих звичок;
• виховання почуття відповідальності за життя і довголіття своє та своєї нації;
• статеве виховання;
Основні форми роботи:
• години спілкування;
• зустрічі з лікарями;
• спортивні змагання, свята;
• загальношкільний День здоров’я;
• подорожі;
• анкетування;
• індивідуальні консультації психолога;
• агітбригади;
• профілактичні бесіди, лекції;
• профілактичні диктанти;
• гуртки, секції;
• батьківський всеобуч;
Основна тематика міні – модулів:
• виступи агітбригад ЮІР «Клаксон», ДЮП «Фортуна», «МИ –за ЗОЖ!»;
• виховні години «Здоров’я дітей – здоров’я нації»
• години спілкування «Дівчинка – дівчина – жінка», «Хлопчик – юнак – чоловік»;
• шкільна Спартакіада;
• змагання «Ну-мо, хлопці»;
• акції «Не палити і перемогти!», «АнтиСНІД», «Анті наркотик»,!Разом подолаємо туберкульоз»;
• Тиждень безпеки дитини;
• Денс – акція «Здоров’я – це модно».

Вихід на результат

Моделі компетентного учня і випускника школи

 

Моделі, що відбивають повноцінне життя школяра сьогодення

( сфери самовизначення)

Моделі, що відбивають

спрямованість особистості випускника в майбутнє ( сфери самовизначення)

УЧЕНЬ

ВИПУСКНИК

·        Людина світу;

·        Громадянин Вітчизни;

·        Житель міста Лисичанська;

·        Вихованець ЛСШ № 8;

·        Член Республіки Юних;

·        Творча індивідуальність;

·        Веде здоровий спосіб життя;

·        Культурно відпочиває

·        Професійно самовизначається;

·        Прагне до безупинного само -творення ;

·        Учасник у суспільно – політичному житті країни;

·        Сім’янин

 

 

 

До розділу...

На головну...