МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ 
  
Декларація прав дитини (проголошена Генеральною Асамблеєю ООН. 20.11.1959 р.)


Конвенція про права дитини (Резолюція ГА ООН від 20.11.1989 р. 44/25)

 Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей (Всесвітня зустріч в інтересах дітей – ООН, м. Нью-Йорк, 30.09.1990 р.)

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ

Конституція України

Закон УРСР від 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту»

Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту»
 
Закон України  від 01.12. 1998 року 
N 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації"(з змінами, внесеними згідно із Законами 
N 271-V ( 271-16 ) від 19.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.501; N 2749-VI ( 2749-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.125; 
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12; N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015)

Закон України від 26.04. 2001р. № 2402- III "Про охорону диниства"
(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3109-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 32, ст.232; 
№ 177-IV від 26.09.2002, ВВР, 2002, № 46, ст.347; № 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250; № 1410-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.251
№ 2304-IV від 11.01.2005, ВВР, 2005, № 6, ст.144; № 2353-IV від 18.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.191
№ 2414-IV від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.202; № 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 257-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.230; № 1343-VI від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.550
№ 1397-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.596; № 2394-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 39, ст.513
№ 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539; № 3234-VI від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.433
№ 3525-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.20; № 4723-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.95
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549; № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693; № 243-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.140
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40; № 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271
№ 901-VIII від 23.12.2015; № 911-VIII від 24.12.2015)

Закон України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI "Про волонтерську діяльність"
(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5073-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.252; № 246-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.146)


Указ Президента України  від 14.10.2014р. № 806 "Про День захисника України"

Указ  Президента України № 871/2014 "Про День Соборності України"

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Св
ободи"

Указ Президента України від 12.06.2015 №334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

ПОСТАНОВА Верховної Ради України від 12.05. 2015  
№ 373-VIII "Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 23 вересня 2015 р. № 998-р "Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року"

Наказ МОНУ N 439 від 07.09.2000р. "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"

Наказ МОНУ  від 13.06.2012 № 687 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру „Сокіл” („Джура”) (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 276 від 31.03.2014)Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах" (перейти)


Перелік закладів культури та мистецтва, рекомендованих для відвідування учнями.

1.                  Нормативно правові документи з національно – патріотичного виховання:

 

1.1.            Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (з  16.07. 2019р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

1.2.            Указ Президента України від 18.05. 2019 р. №286/2019 «Про Стратегію національно –  патріотичного виховання»

https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025

1.3.            Наказ МОН України від 29.07. 2019 р. №1038  «Про внесення змін до Наказу МОН України

від 16.06. 2015р. №641».

Наказ містить нову редакцію Концепції національно – патріотичного виховання  в системі освіти України

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641

1.4.            Лист МОН України № 1/9-414 від 27.06.2019р. «Про деякі питання щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей  та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65427/

1.5.            Лист МОН України № 1/9-523 від 16.08.2019р. «Про національно – патріотичне виховання  у закладах освіти у 2019 – 2020 навчальному році»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65422/

1.6.            Лист МОН України № 1/9-436 від 10.07. 2019 року «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році»

http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/65104/

1.7.            Лист МОН № 1/9-531 від 23.08.19 року «Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку   та навчання у 2029 – 2020 навчальному році»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65472/

 

 

 

2.                  Методичні рекомендації «На допомогу педагогу»

2.1.            Матеріали Серпневої конференції -2019 МОН України  «Візія реформування Української освіти, виклики майбутнього»

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2019

2.2.            Матеріали секції «Педагогіка партнерства» Серпневої конференції – 2019 МОН України

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2019/sekciya-pedagogika-partnerstva

2.3.            Матеріали МОН України «Ціннісні орієнтири сучасної української школи». Збірка, 2019 р.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf

2.4.            Матеріали МОН України «Абетка директора школи». Збірка, 2019 р.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf

2.5.            Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання  (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року)

https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/

2.6.            Методичні матеріали Українського інституту національної пам'яті (Матеріали для планування виховної роботи з національно-патріотичного напрямку)

 https://www.memory.gov.ua/methodic-materials.h

2.7.            Посібники Українського інституту національної пам’яті

https://www.historyua.com/2019/07/17/posibnyky-ukrayinskogo-instytutu-natsionalnoyi-pam-yati-shvalyly-dlya-vykorystannya-u-shkolah/

2.8.            Навчальні - програми з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/viyskovo-patriotichniy-napryam/

2.9.            Банк даних досвіду виховної роботи

(https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/bank-dosvidu-vihovnoyi-roboti/

2.10.        Пам1ятні дати 2019 -2020 навчального року

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory