Положення про профільне навчання КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8»

профіль 2.jpg


Положення про профільне навчання КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8»

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ
В КЗ «ЛСШ І-ІІІ СТ №8»
1.    Загальні положення
1.1.    Дійсне положення розроблено у відповідності до:
    Закону України «Про освіту»;
    Закону України «Про загальну середню освіту»;
    Національної доктрини розвитку освіти;
    Концепції профільного навчання у старшій школі;
    Державного стандарту базової і повної середньої освіти;
    Статуту школи.
1.2.    Профільне навчання спрямоване на задоволення освітніх потреб і розвиток здібностей учнів, які орієнтовані на подовження освіти.
1.3.    Профільне навчання реалізується:
    через інваріантну складову робочого навчального плану з метою завершення базової загальноосвітньої підготовки учнів;
    через варіативну складову робочого навчального плану, що визначає спрямованість кожного конкретного профілю навчання;
    через елективні курси та спецкурси;
    через дослідницьку (творчу) діяльність учнів в системі галузей знань з вибраного профілю;
    через додаткові платні освітні послуги, взаємопов’язані з навчальними програмами.
1.4.    Профільне навчання організовується в профільних класах. До профільних класів відносяться 10-11 класи школи, що навчаються за на профільному рівні через розкриття варіативної складової робочого навчального плану.
1.5.    Профільні класи організовуються за наявності заяв батьків учнів та наявності кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення.
2.    Порядок прийому учнів
2.1.    Прийом учнів проводиться за заявами батьків (законних представників) незалежно від їх місця проживання.
2.2.    Порядок комплектування класів профільного навчання встановлюється школою, узгоджується відділом освіти Лисичанської міської ради і закріплюється в Статуті школи.
2.3.    До профільного класу приймаються випускники 9-х класів, які успішно пройшли в установленому порядку державну підсумкову атестацію.
2.4.    У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує кількість місць у профільному класі, прийом випускників 9-х класів здійснюється на підставі портфоліо випускника.
2.5.    Для зарахування в 10 профільний клас випускники 9-х класів або їх батьки (законні представники) представляють:
    заяву про прийом на ім’я директора школи;
    свідоцтво про основну загальну освіту;
    особову справу;
    медичну картку;
    портфоліо.
2.6.    Комплектування профільних класів завершується 31 серпня поточного року.
2.7.    За учнями, які навчаються в профільних класах, зберігається право переводу у класи, що реалізовують інший профіль навчання. Для здійснення переводу необхідна письмова заява батьків (законних представників).
3.    Зміст і організація освітнього процесу з класами профільного навчання
3.1.    Робочий навчальний план класу профільного навчання складається на основі Типових робочих навчальних планів з урахуванням структури освітньої програми школи.
3.2.    З метою реалізації заявленого профілю навчання школа може укладати договори з організаціями та установами.


← Повернутися до списку

До розділу...

На головну...