ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст.№8»

Галина НИКИФОРЕНКО

 

 

 

 

 

ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога

 КЗ « ЛСШ І-ІІІ ст.№8»

Литвинець О.Г.

 

 

 

Дні роботи

 

З якого часу

 

До якого часу

Понеділок

8.00

16.00

                Вівторок

8.00

16.00

                Середа

Методичний день

                Четвер

8.00

16.00

                П’ятниця

8.00

16.00

 Види діяльності шкільного психолога.

1. Психологічна просвіта  педколективу, учнів і їхніх батьків. Така робота  реалізується через проведення факультативних занять з учнями й виступи з доповідями на зборах педагогічного колективу, через читання тематичних лекцій у рамках батьківських зборів і конференцій.

2. Психологічна профілактика, зміст якої полягає в постійній роботі психолога з метою подолання можливих негараздів у психічному й особистісному розвитку учнів. Важливого значення в цьому набуває профілактична робота, зорієнтована на запобігання розвиткові в учнів різних форм девіантної поведінки. Серед шляхів роботи зі школярами тут особливо продуктивними є своєчасне виявляння осіб "зони ризику" й організація для них спеціальних занять із застосуванням активних методів соціально-психологічної підтримки.

3. Психологічне консультування передбачає кваліфіковану допомогу психолога у розв'язанні тих проблем, з якими до нього самостійно або за порадою інших людей звертаються учні, викладачі та батьки. Психологічне консультування передбачає глибоке розуміння психологом суті проблеми, а також надання клієнтові конкретних рекомендацій щодо шляхів розв'язання її, прийнятних для нього.

4. Психодіагностика як поглиблене проникнення психолога за допомогою спеціального методичного інструментарію у внутрішній світ дитини або дорослого клієнта. На основі одержаних результатів психодіагностичного обстеження робиться висновок про рівень готовності дитини до дальшого успішного навчання, про педагогічний потенціал учителів і батьків, здійснюється прогнозування ходу розвитку або корекції учнів, оцінюється ефективність профілак-тичної чи консультативної роботи з ними.

5. Психокорекційна робота як усування відхилень у психічному (інтелектуальному й особистісному) розвитку учнів.

6. Робота з розвитку здібностей дитини й формування її особистості.

 До розділу...

На головну...