Аналіз роботи школи

Аналіз навчально-виховного процесу  школи за 2015-2016 н. р. та завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н. р

 

Кадровий склад

Число педагогів  нашої школи на 01.09.15 р становило  66 осіб (у відпустці  по догляду за дитиною - 6 ), 2 бібліотекарі.

Розподіл за освітньо-кваліфікаційним рівнем

всього

вчитель

методист

старший

вчитель

вища

І

ІІ

спеціаліст/

молодший

спеціаліст

бакалавр

66

7

13

28

16

8

7/6

1

 

Стаж педагогічної роботи педагогічних працівників школи

до 3-х років

від 3-х до  10

від 10 до  20

більше 20

всього

4

7

16

39

66

 

Кількість молодих спеціалістів - 4.  Але з власного досвіду ви знаєте, що становлення вчителя відбувається не менше п’яти (а то й більше) років. Тому  досвідчені вчителі школи повинні допомагати молодому поколінню, особливо  я  просила б  вчителів, які досягли певного результату у своїй освітній діяльності і мають вищу категорію, звання «старший вчитель», «вчитель-методист» ділитися своїм досвідом роботи та допомагати молоді вчитись досягати вершин, а вершина вчителя - це розумні, виховані  учні.

Сьогодні необхідно вирішувати питання підвищення кваліфікації вчителів, соціального статусу вчителя, якщо по-справжньому реформувати середню освіту.

Міністр освіти і науки України  зазначила, що одним з важливих питань для системи освіти зараз є соціальний статус і рівень кваліфікації педагогічних працівників.  «Навіть у порівнянні з вищою школою, позиції «вчитель вищої категорії» і «директор школи» оплачуються по 12 тарифному розряду, а «асистент викладача вищого навчального закладу» - по п’ятнадцятому», - зауважила міністр. Лілія Гриневич наголосила, що необхідно вже з наступного року вести роботу по просуненню педагогічних працівників по тарифній сітці вгору, оскільки такі розриви в рівні оплати їх праці є невиправданими.

Питання підвищення кваліфікації вчителів також передбачене у законопроекті «Про освіту», який зараз розглядається в Парламенті. «Ми хочемо створити можливість і альтернативу вибору для вчителя збирати своє підвищення кваліфікації по модулях, розширити їх можливості в цьому напрямку», - сказала Лілія Гриневич.

Цуканова О.В., заступник директора з НВР, забезпечує можливість  педагогічним працівникам  на право  підвищення їх кваліфікацій, вона  своєчасно складає перспективний план курсової перепідготовки вчителів, що  сприяє творчому зростанню та формуванню педагогічної майстерності кожного педагога школи, а це є одним з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

Курси підвищення кваліфікації

2015

Курси підвищення кваліфікації

2016

12 вчителів

5 вчителів

 

На початку кожного навчального року уточнюються списки вчителів, які підлягають атестації, корегується перспективний план її проведення. Педагогічні та бібліотечні працівники знайомляться з Типовим положенням. З ними проводяться співбесіди. Важливим етапом атестації є моніторинг педагогічної, психологічної, методичної та фахової майстерності вчителів. Затверджується графік відкритих уроків та виховних заходів, вивчається система роботи вчителів, їх фаховий рівень, знання нормативно – правової бази щодо організації навчально – виховного процесу в школі, володіння методикою викладання предмета та організації виховної роботи в учнівських колективах, результативність роботи. Вивчається та враховується думка колег по роботі, учнів і їхніх батьків. Засідання атестаційної комісії проходять у доброзичливій, разом з тим вимогливій атмосфері, з участю керівників методичних центрів  та профспілкового комітету. У  2016 році 12 вчителів нашої школи підтвердили або підвищили кваліфікаційну категорію, праця двох вчителів відмічена педагогічним званням «старший учитель». Досвід роботи наших колег отримав високу оцінку не тільки серед членів атестаційної комісії І рівня (шкільної), а також і ІІ рівня (міської). Бажаємо наснаги і творчості в роботі усім вчителям!

Кадровий склад педагогічних працівників 2015/2016

  

  

  

  

Перспектива 2016/2017

Канючек С.В. , вчитель технічної праці та інформатики (спеціаліст).

Терещенко Н.М., вчитель початкових класів (бакалавр).

 


 

 

 

 

 

Гаврилюк А.О., вчителю української мови та літератури, присвоєно педагогічне  звання «Старший вчитель»  у 2016 р. Надати клопотання про позачергове присвоєння педагогічного звання «Вчитель –методист» Касатовій О.Л., вчителю історії.


За підсумками атестації

2016 р. присвоєно: 3 вчителям - «спеціаліст ІІ категорії», 1 – «спеціаліст І категорії», 2- «спеціаліст вищої категорії».

Перспектива підвищення кваліфікаційного розряду під час атестації 2017 є у Стиранець Н.В.,

Журавльової І.О.,

Хворост’ян Л.В.,

Рибалкіної Н.А. 

 

Навчальні плани 2015/2016

Навчальні плани 2016/2017

 Типові навчальні плани початкової школи

(Наказ МОНмолодьспорту України від  10.06.2011 №572), зі змінами (Наказ МОН України від 16.04. 2014 № 460), згідно з Наказом МОН України від 07.08.2015 № 855.

Типові навчальні плани ЗНЗ для 5-7 –х класів (Наказ МОНмолодьспорту України від  03.04.2012 № 409, зі змінами (Наказ МОН України від 12.12. 2014 № 1465), згідно з Наказом МОН України від 07.08.2015 № 855.

Типові навчальні плани ЗНЗ для 8-9-х класів (Наказ МОН України від 23.02. 2004 № 132), зі змінами (Наказ МОН України від 05.02. 2009 № 66)

Типові навчальні плани ЗНЗ для 10-11-х класів (Наказ МОН України від 27.08. 2010 № 834) зі змінами (Наказ МОН України від 29.05. 2014 № 657)

Клас

Тижневе навантаження

1

23

2

25

3

26

4

26

5

30

6

34/32,5

7

32,5

8

34,5/34

9

34

10

35

11

35

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті  (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.  Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.


Клас

Тижневе навантаження

1

23

2

25

3

22/26

4

26

5

29,5/ 30,5

6

32

7

32,5 / 34,5

8

34 / 34,5

9

34 / 34,5

10

34 / 35

11

35
Варіативна складова 2015/2016

Варіативна складова 2016/2017

 

клас

предмет

годин

1

Російська мова

Музичне мистецтво

2

2


2

Російська мова

Музичне мистецтво

2

3


3

Російська мова

Музичне мистецтво

2

3

4

Російська мова

Музичне мистецтво

1

2


5

Російська мова

2

6

Російська мова

3

7

Російська мова

3


8

Хмарні сервіси

Подільність цілих чисел

За лаштунками матем.

Російська мова

Німецька мова

Французька мова

3

1

1

1,5

2

2

9

Німецька мова

Французька мова

Російська мова

Мережеві технол. Web2.0

1

1

1,5

2


10

Російська мова

Стилістика сучасної

української мови


1

0,5

11

Російська мова

Стилістика сучасної

української мови

1

0,5

 

клас

предмет

годин

1

Російська мова

Музичне мистецтво

Культура добросусідства

1

2

1

2

Російська мова

Музичне мистецтво

Культура добросусідства

2

2

1

3

Російська мова

Музичне мистецтво

1

4

4

Російська мова

Музичне мистецтво

1

2


5

Російська мова

0

6

Російська мова

1,5

7

Російська мова

1,5


8

Хмарні сервіси

Подільність цілих чисел

Російська мова

Німецька мова

Французька мова

2

1

1

2/2

9

Німецька мова

Французька мова

Російська мова

Хмарні сервіси

 

1/1

1

2,5

10

Російська мова

Стилістика сучасної

української мови

Кроки до порозуміння

1

0,5


0,5

11

Російська мова

Стилістика сучасної

української мови

1

0.5

Основні напрямки роботи з вдосконалення навчальних програм:

-       перевантаженість програм зайвою інформацією,

-       зменшення кількості предметів у школі,

-       наближення  навчального матеріалу та підручників до сучасності,

-       можливість вибору предметів учнями старшої профільної школи.

«Ті програми, які сьогодні є, обмежують поле тих компетентностей, що потрібні дитині в сучасному світі. Потрібно над цим працювати, змінювати», - зазначила Міністр освіти України.


  Шкільна мережа 2016

 

Почат.

Основ.

Стар.

Усього

Кількість

класів

18

19

3

40

Кількість

класів з укр. мовою

навчання


5

7

2

14

Кількість класів з поглиб.

вивченням

анг. мови

11

5

2

18Перспективна шкільна мережа 2017

 

Почат.

Основ.

Стар.

Усього

Кількість

класів

18

21

3

42

Кількість

класів з укр. мовою

навчання


6

7

2

15

Кількість класів з поглиб.

вивченням

анг. мови

11

9

2

22Аналіз інноваційної діяльності

Нова українська школа не може відбутися без учителя, який володіє сучасними методами викладання, вміє спілкуватися з поколінням дітей, які краще за дорослих розуміються на цифрових технологіях. «Дуже важливо подолати цифровий розрив між тими, хто навчає і тими, хто навчається. Якщо ми це зробимо, ми отримаємо нову якість української школи», - зауважила Міністр.

Перед сучасною освітою стоять завдання формування особистості, конкурентоспроможної  й  успішної  в  електронному  інформаційному середовищі. Цілком виправдано, якщо і пошук вирішення цих завдань ми будемо шукати в середовищі інформаційних, комп'ютерних та мережевих дисциплін.

Пріоритетом  діяльності  сучасного  суспільства  є  інформатизація освітньої галузі – процес забезпечення сфери освіти методологією розробки і використання інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію цілей

навчання й виховання. Цей процес ініціює створення нових форм організації

навчального процесу, що дозволить забезпечити доступність отримання й обміну знаннями створити глобальну систему відкритої освіти.

Ця необхідність викликана глобальними змінами у світі, який вимагає від людини не володіння набором "знання – уміння - навички", а вміння працювати  з  інформацією,  сформованого  проектного  мислення,  навичок

роботи в команді. Життя в умовах розвитку новітніх науково - інформаційних технологій стає невідворотною перспективою XXI  століття,  висуває  до  освіти  якісно  нові  вимоги.  Швидка  зміна технологій,  утвердження  пріоритетів  сталого  розвитку  суспільства зумовлюють  зростання  ролі  освіти.  У  зв'язку  з  цим  становлення інформаційної  культури,  розвиток  мережевої  взаємодії  та  педагогічних спільнот  в  мережі  Інтернет  є  одним  з  напрямків  діяльності  педагогів.

Формування  віртуального  навчального  простору  викликане  прагненням поєднати  існуючий  педагогічний  досвід  з  новими  інформаційними технологіями.  Ключову  роль  у  процесі  такого  поєднання  відіграє використання сервісів WEB 2.0 – експеримент регіонального рівня, учасником якого є наша школа з 2013 року. Продовженням регіонального проекту стала участь педколективу школи у Всеукраїнському проекті «Хмарні сервіси в освіті» з 2014 року. Хмарні освітні технології є потужним засобом підвищення ефективності управління інноваціями в загальноосвітньому навчальному закладі саме тому, що це – технології майбутнього, вони доступні для впровадження, надають  безліч можливостей для діяльності.


Впровадженням цих проектів в освітню діяльність школи займається заступник директора з НВР Касатова О.Л.  Науковими керівниками  проектів є Литвинова С.Г., доктор педагогічних наук, с.н.с. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, зав. відділу технологій відкритого навчального середовища, Воротнікова І.П., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, та Барбарук В.М., декан факультету інформаційних технологій Сєверодонецького технологічного  інституту.

Для  мене, як директора школи, з’являються нові можливості управління навчальним процесом завдяки зростанню популярності хмарних технологій для навчальних закладів.

Україна вже тривалий час знаходиться в реформаційному режимі. Складовою частиною реформування сучасної освіти в Україні також є використання в управлінні навчальним закладом сучасних технологій навчання, у першу чергу – інформаційно – комп’ютерних технологій. Для цього потрібні умови: сучасне комп’ютерне обладнання та програмове забезпечення. Характеристики сучасного обладнання змінюються та удосконалюються практично щодня, тому освітнім закладам складно встигати за змінами – практично неможливо оновлювати парк техніки у відповідності до змін. Така ж сама ситуація з програмовим забезпеченням, яке вимагає вкладання матеріальних ресурсів на підтримку відповідного рівня інформаційного сервісу.

Науковий захід

Учасники

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Неформальна освіта для дорослих: «Хмарні сервіси в освіті як дієвий інструмент для підготовки якісного педагога»

29-30.09.2015р., у м. Заліщики Тернопільської області. Заступник директора з НВР

Касатова О.Л. і вчитель української мови та літератури Керносенко Н.В.

 

Фестиваль педагогічних ідей в Майкрософті у рамках Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті»

16.10. 2015р.

Касатова О.Л., заступник директора з НВР. 

 

Інноватика в сучасній освіті

Сьомий міжнародний форум

 

20-22.10. 2015р, у м. Київ.

Отримано диплом МОН України за участь у VII міжнародному форумі

 « Інноватика в сучасній освіті»

Никифоренко Г.М. і Касатова О.Л.

Науково – практичний семінар на тему: «Використання хмарних технологій як засіб професійного розвитку вчителів»

 

28.10.2015р.

КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. № 8»

1.Касатова О.Л., заступник директора з НВР. 

2.Никифоренко Г.М., директор КЗ “ЛСШ І—ІІІ ст. №8”. 

3.Рябоконь Є.В., вчитель інформатики.

4. Білокур Т.В., вчитель інформатики.

5.Гриценко С.М., вчитель географії та біології.

6.Велика М.В., вчитель історії та правознавства.

7.Михайленко Т.М., вчитель математики.

8.Керносенко Н.В., вчитель української мови та літератури.

9.Цуканова О.В., заступник директора з НВР.

10.Карпова Євгенія Володимирівна – завідуюча КУ «ЛМЦ».

11.Стасюк Вікторія Сергіївна – методист КУ «ЛМЦ».

12.Буряк Олена Олександрівна – завідуюча кафедрою природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, кандидат педагогічних наук.

13.Удовенко Наталія Іванівна - методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО.

14.Іванов Олексій Віталійович – методист із інформаційно-комунікативних технологій ЛОІППО.

Обласний форум «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення»

 

 

29.10.2015р. м. Сєверодонецьк Директор школи Никифоренко Г.М. та заступник директора з НВР Касатова О.Л. долучилися до роботи студії «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі закладів освіти» (наук). Касатова О.Л. освітила питання «Хмарні сервіси та сервіси Web 2.0 в освітній діяльності школи».

Всеукраїнський семінар для вчителів історії та методистів «Сучасні мультимедійні технології у викладанні історії Другої світової війни та Голокосту».

24-25.11.2015р.  на базі Сумського ОІППО та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 ім.Б. Берестовського

Косенко Т.Ж., вчитель історії.

Обласний науково-практичний семінар «Школи нового типу – провідники інноваційних процесів в освіті»

17.02.2016 р. У Луганському ОІППО

Касатова О.Л., заступник директора з НВР. 

Фестиваль презентацій творчих досягнень експериментальних навчальних закладів України

 

26.03.2016р.  м. Київ

в рамках Сьомої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» проведено Фестиваль презентацій творчих досягнень експериментальних навчальних закладів України.

Отримано почесне звання «Лідер сучасної освіти».

Никифоренко Г.М. і Касатова О.Л.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний навчальний заклад: досвід, стратегії розвитку» та майстер-клас «Експериментальний навчальний заклад – майданчик професійного зростання педагога».

26.03.2016р.  м. Київ

Заступник директора з НВР

Касатова О.Л. отримала сертифікат доповідача Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційний навчальний заклад: досвід, стратегії розвитку».

 

Ділове партнерство

З метою підведення підсумків та розробки перспективних напрямків подальшої діяльності з впровадження експерименту «Використання сервісів Wеb 2.0 в освітній діяльності школи»

26.03.2016р.   м. Київ

директор школи Никифоренко Г.М., заступник директора з НВР

Касатова О.Л. та керівник експериментальної діяльності доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук Воротникова І.П.

 XII Всеукраїнський конкурс Microsoft "Учитель - новатор". 

 

 

26.03.2016р.

Михайленко Т. М.  здобула звання Лауреата XII Всеукраїнського конкурсу «Вчитель – новатор»! 

В конкурсі брали участь тринадцять педагогів нашої школи. Усі вони – творчі та активні вчителі. 

Міжнародний науково-методологічний семінар «Хмарні сервіси в освіті як чинник розвитку 3С-компетентностей

21.04.2016р.  гімназія «Оболонь»

м. Київ

заступник директора з НВР

 Касатова О.Л.  «Використання хмарних сервісів на уроках історії»

Вебінар «Shakespeare Special»  до 400-річчя з дня смерті В. Шекспіра

 

20.04.2016р.  м. Лисичанськ КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8»

Вчителі англійської мови

Всеукраїнський експеримент "Хмарні сервіси в освіті»

17-18.05.2016 р. м. Конотоп

заступник директора з НВР

Касатова О.Л. та вчитель української мови Керносенко Н.В.

Друга Літня школа "Хмарні сервіси в освіті"

.

 

20.05.2016р.  м. Одеса

заступник директора з НВР

Касатова О.Л. і вчитель української мови та літератури Керносенко Н.В.

І ще одним із головних завдань на наступний навчальний рік є підвищення комп’ютерної грамотності вчителів. При атестації педпрацівника школа повинна враховувати і вміння користування комп’ютером, створення презентацій та застосування їх у своїй роботі. 

Результати навчальних досягнень учнів у 2015-2016 навчальному році

Аналізуючи результати закінчення навчального року учнями 2-11 класів можна зробити висновок, що основна частина учнів має середній та достатній рівень знань. Високий рівень знань мають 13 (в минулому році 15) учнів.

рівень

2014/2015

%

2015/2016

%

високий

11

10

достатній

45

44

середній

44

46

початковий

0,1

0,3

 

У плані навчання кожному із нас потрібно ставити перед собою певні завдання, адже не завжди наші учні можуть підтвердити свої знання та оцінки. У попередньому навчальному році це доводили зрізи знань та ДПА і в 4-му, і в 9-му класах. Не завжди батьки задоволені знаннями учнів з окремих предметів, коли ті переходять в інші навчальні заклади. Саме на відповідність оцінки та знань дитини звертається чимала увага обласним та міським  управлінням освіти.

Основним  показником роботи школи, її рейтингом є результат проходження ЗНО випускниками. 

Зареєстровано на ЗНО в 2015-2016 н.р. 30 учнів.

Вибір предметів на ЗНО (кількість учнів):Результати ЗНО з навчальних предметів в 2016 році (%):

 

Предмет

не подолали
поріг

(100;120)

(120;140)

(140;160)

(160;180)

(180;200)

Укр. мова (30)

0.00

3.33

6.67

30.00

33.33

26.67

Іст.Укр.(23)

4.35

4.35

21.74

43.48

26.09

0.00

Фізика (8)

37.50

25.00

25.00

0.00

12.50

0.00

Геогр. (2)

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

Біолог. (3)

0.00

66.67

0.00

33.33

0.00

0.00

Хімія (1)

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Англ.мов. (19)

21.05

21.05

26.32

26.32

5.26

0.00

Робота з обдарованими дітьми

Заступник директора з НВР Цуканова О.В. впроваджує  в освітню діяльність школи інтерактивні методи, що розвивають в учнів   творче й дослідницьке мислення, а також організовує роботу  щодо залучення вчителів і  учнів до активної участі в інтелектуальних та творчих конкурсах різних рівнів.

Критерії результативності:

·        участь в олімпіадах,   участь в МАН, вступ до ВНЗ України.

Результати ІІ етапа Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів за 2015/2016 н.р.

 

Назва предмета

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

усього

українська мова

1

1

 

2

російса мова

1

1

 

2

математика

 

3

2

5

англійська мова

 

1

2

3

історія

 

 

1

1

фізика

 

1

1

2

біологія

 

 

1

1

географія

 

 

1

1

трудове навчання

1

2

 

1

правознавство

1

 

1

2

інформатика

1

 

1

2

екологія

 

 

1

1

хімія

 

 

1

1

УСЬОГО

5

9

12

26

 

Плідно працювали  в очно-заочній школі МАН учениці 9- х класів  Ворон О. (секція філософія), Фесенко К. (секція філософія), Лазуренко А. (секція археологія), Сердюк А. . (секція археологія), Гасанова В. (секція археологія), Лихацька К. (секція археологія). Продовжили навчання Моісеєнко Є. (секція хімії), Кошелик В. (секція інформатика).

Аналіз  методичної роботи

Науково-методичний супровід освітньої діяльності  в школі здійснює заступник директор з НВР Цуканова О.В. Головною метою діяльності методичної ради є: реалізація державної політики в галузі освіти й виховання, формування та розвиток учителя третього тисячоліття, конкурентоспроможного, який володіє високим рівнем педагогічного професіоналізму, професійної компетентності.

Ольга Вікторівна у співпраці з керівниками методичних центрів здійснює:

·        нормативно-правовий супровід науково-методичної роботи;

·        трансформування наукових ідей у педагогічну практику;

·        методичну підтримку інноваційної діяльності;

·        інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників;

·        консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу.

У школі працює 9 науково-методичних центра, які очолюють:

·        Солодовник Т.В. – «Точні науки»,

·        Атабаєва Н.М. – «Лінгва»,

·        Гриценко С.М. – «ЕКОС»,

·        Волкова В.П. – «Дитинство»,

·        Кравцова В.П. «Мова та література»,

·        Дерев’янко О.В. – «Рідна мова»,

·        Бєла О.М. – «Праця та відпочинок»,

·        Косенко Т.Ж. – «Історія і правознавство»,

·        Науменко В.В. – «Класні керівники».

Гриценко С.М., керівник НМЦ  «ЕКОС», нагороджений грамотою за участь у науково-практичному семінарі «Хмарні сервіси в освіті», він  брав участь у вебінарі «Хмарне середовище Office 365. Використання OneNote Class у навчально виховному середовищі», за що отримав сертифікат. Учитель  був учасником обласного науково-практичного семінару «Використання інформаційних технологій у сучасній школі», брав участь в Інтернет - форумі «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України “Про освіту”», має друковані роботи у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, який видано СТІ («Технології адаптації у інформаційному середовищі»). Значні досягнення мають вчителі цього методичного центру: Мєтлицька О.П., Гриценко С.М., Гребенюк О.О., Подоляко Л.П.  з предметних олімпіад ІІ рівня, їхні учні зайняли 3 призові місця.  Екологічна агітбригада, яку підготувала Гребенюк О.О., зайняла ІІ місце в міських змаганнях.

Солодовник Т.В., керівник НМЦ «Точні науки»,  на засіданні міського методичного об’єднання  вчитеів математики поділилася  своїм досвідом роботи  з  підготовки учнів до ІІ і ІІІ турів  олімпіад з математики.

Михайленко Т.М., вчитель математики, стала лауреатом конкурсу  «Вчитель новатор 2016»  від Microsoft,  учасником наукового семінару «Використання хмарних технологій як засіб професійного розвитку вчителів» і  ХІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2016» (м. Сєверодонецьк). Свій досвід учитель узагальнила в роботі, яка була надрукована в педагогічному збірнику.

Рябоконь Є.В., вчитель інформатики, також брала активну участь у  науковому  семінарі «Використання хмарних технологій як засіб професійного розвитку вчителів» і долучилася до участі у  вібінарі  «Хмарне середовище Офіс 365».  Також брала активну участь в акціях  «Хвиля безпечного Інтернету» та «Година коду», а також у конкурсі  з інформаційних технологій «Бебрас».

Учні вчителів точних наук  Солодовник Т.В., Гальченко С.В.,

Михайленко Т.М., Рябоконь Е.В., Галенко А.М. вибороли 9 призових місць у ІІ турі предметних олімпіад.

Вчителями  НМЦ «Дитинство», який очолює Волкова В.П.,  розроблені методичні матеріали по роботі з обдарованими учнями, підготовки їх до участі у олімпіадах , конкурсах, інтелектуальних турнірах , конференціях. У школі і в 2015-2016 н.р. триває робота з обдарованими дітьми, забезпечується необхідний розвиток їх індивідуальних здібностей. Діти постійно беруть участь у регіональних олімпіадах, турнірах, у математичному конкурсі «Кенгуру», біологічному конкурсі «Колосок», мовознавчому конкурсі пам’яті  П.Яцика, та «Патріот», математичному конкурсі пам’яті Євграфова.

Вчитель Курілова Н.Л. підготувала Тимченка Данила до участі в конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика та  математичному конкурсі пам’яті Євграфова . Данило  отримав два 3-х місця.

У цьому році в математичному конкурсі «Кенгуру» брали участь 72 учасники. У конкурсі «Патріот» взяло участь 47 учнів початкової ланки.  Усі учасники із задоволенням намагалися справитися із цікавими завданнями, і з нетерпінням очікували своїх результатів. Завдяки цим конкурсам учні нашої школи мають можливість перевірити свої знання із різних дисциплін.

Виконуючи наказ МОН України від 16. 06. 2015 р. № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді…», учителі початкових класів школи впроваджують у навчально-виховний процес різні форми і прийоми роботи  з виховання свідомого, патріотично-спрямованого громадянина нашої держави.

Невід’ємними складниками уроків є виховні бесіди, пізнавальна інформація про Україну, її людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових текстів на патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів патріотичного змісту (написання творів про земляків, які прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, що перебувають в зоні АТО, вітальних листівок захисникам Вітчизни) тощо.

Перший урок учнів нашої школи був присвячений Україні й українцям. Ми говорили про те, що для кожного з нас є Україна, чим може пишатися громадянин нашої держави.

Діти разом з батьками брали участь у загальношкільному святі «Парад областей України», присвяченого 25 річниці незалежності України, конкурсі-виставці творчих робіт "Мрія про Україну", на якій були представлені роботи декоративно-прикладного мистецтва, фотороботи, малюнки, плакати, авторські вірші та твори про Україну, у благодійній виставці "Великодній кошик", у міському благодійному ярмарку «Патріотичні смаколики». 

Учні початкових класів брали активну участь у концертних програмах для вчителів, батьків та військовослужбовців,  а також участь у міських, шкільних конкурсах й акціях:        

·        «Увага: діти на дорозі»;

·        «Збери портфель другові»;

·        «Дітям Чорнобиля»;

·        «Макулатурінг»;

·        «Посилка солдатові»;

·        «Відкрита долонька».

Школярі 3-А (Коршикова І.А.) та 4-А(Курілова Н.Л.) класів взяли участь у Всеукраїнському проекті «Це – наше і це – твоє!». Колективні роботи наших класів було визнано переможцями в номінації «Неймовірні археологічні знахідки – наші!» , що ляжуть в основу нового сезону мультфільму «Це - наше і це - твоє!».

Члени НМЦ брали активну участь у роботі шкільних та міських методичних об’єднаннях, у засіданнях педради школи, обласних семінарах.

24 лютого 2016 року вчителі Волкова В.П., Безбожна І.В., Курілова Н.Л., Анопченко Т.К., Корбан Л.А. взяли участь  у ІІ етапі реалізації програми семінару-екскурсії «Технології проведення нетрадиційних занять з використанням сучасних освітніх засобів» на базі лабораторії початкової освіти Лисичанського  педагогічного коледжу.

Козорєзова М.О. була учасником обласного методичного мультидіалогу «Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти», який відбувся 14 квітня 2016 року на базі лабораторії початкової освіти Лисичанського  педагогічного коледжу.

Волкова В.П. та Стиранець Н.В. стали учасниками авторського методичного семінару-тренінгу, який тривав з 01 по 06 лютого 2016 року. Семінар-тренінг проводився для вчителів початкових класів базових навчальних закладів Луганської області, які з 2016-2017 навчального року будуть проводити апробацію програм «Я, моя сім’я, мої сусіди» (1-й клас), «Місце, де ми живемо» (2-й клас), спецкурсу за вибором «Культура добросусідства».

Журавльова І.О. та Рибалкіна Н.А. брали участь у тренінгу «Інноваційні механізми створення ігрового простору дитини», який проходив 11-12 лютого 2016 року в рамках співпраці між дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та the LEGO FOUNDATION.

Курілова Н.Л. та Анопченко Т.К. взяли участь у тренінгу для педагогів «Підвищення психосоціальної стійкості до стресу у дітей», який був проведений Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи НАПН України.

Желтова Г.М. і Таушканова Т.І.  взяли участь у підготовці науково-методичного посібника «Розвиток партнерських стосунків між соціальними інститутами як засіб створення умов для успішного розвитку особистості»

Безбожна І.В., Коршикова І.А., Яковенко О.І. стали учасниками ХІІ Всеукраїнського конкурсу Microsoft «Вчитель-новатор».

Урок математики «Переместительное свойство сложения» вчителя Безбожної  І.В. був  надрукований у журналі «ОСНОВА» (січень 2016, №1-2).

Волкова В.П. у квітні  виступала з доповіддю «Інтегрований курс «КД» на засіданні педради школи «Національно-патріотичне виховання  як організований культуротворчий процес взаємодії педагогів та учнів».

Головня М.Б.  з 01 по 03 червня 2016 року була учасницею регіонального тренінгу для вчителів початкових класів Лисичанська за методикою "Вчимося жити разом". 

Желтова Г.М., Стиранець Н.В., Сучкова Л.А., Терещенко Н.М.,

Головня М.Б. у грудні разом з психологом та адміністрацією школи взяли участь у засіданні «круглого столу» «Адаптація першокласників до навчання у школі».

Коршикова І.А. з  учнями 3-А брала участь у міжнароднму проекті «Міксіке» та мультілінгвальній вікторині. Вони отримали кращий результат, а саме: 28 балів з 30.

 У листопаді 2015 року - участь у психолого-педагогічному консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання в школі ІІ ступеня в умовах впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

У другому семестрі розпочалася робота з підготовки майбутніх першокласників «РОЗУМНИЙ ДОШКОЛЯРИК». Вчителі Безбожна І.В., Волкова В.П., Журавльова І.О., Корбан Л.А., Курілова Н.Л. разом з психологом Нечитайло О.Г., вчителями англійської мови Бєлодєдовою О.В. та Черних М.С., логопедом Квіткою Н.В. щосуботи проводили заняття для дітей.

На підсумковому засіданні МО  було проведено аналіз ДПА в 4-х класах (з української мови, літературного читання і математики).

На уроках та позаурочний час вчителі активно співпрацювали із батьківською громадськістю, проводили пропаганду позитивного родинного виховання через реалізацію шкільного виховного проекту «Людина – Близькі – Батьківщина – Людство».

Найбільш числений з НМЦ – центр «Лінгва», який об’єднує вчителів іноземних мов.

Атабаєва Н.М., керівник НМЦ «Лінгва», приділяла багато уваги саморозвитку членів цього центру, проводила консультативну роботу з молодими спеціалістами. Гарбуз А.Ю. брала зі своїми вихованцями участь  у навчальній програмі eTwinning. eTwinning- це навчальна програма Європейської комісії. Проект eTwinning розширює освітні можливості для учнів і  вчителів, підвищує мотивацію до навчання, поліпшує рівень використання ІКТ.

Молодий спеціаліст Сазонова Т.В. у листопаді 2015р.  була учасницею авторского семінару-тренінгу «Я. Ми. Країна», який реалізується при підтримці Посольства Великої Британії  в Україні. Вона – учасниця   IV Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель-обдарований учень», у номінації «Розвиваючий  урок», за результатами участі отримала сертифікати. Учитель Хафізова О.Ю. разом з учнями 6-а класу стали активними  учасниками мультимедійної вікторини «Пізнавай світ за допомогою мов», досягли  певних результатів  на Всеукраїнському рівні.

Учитель Черних М.С. отримала  сертифікат, який підтверджує її професійний рівень у викладанні англійської мови.  Вона є автором кількох  розробок уроків англійської мови, які  були надруковані  на сторінках журналів видавничої групи «Основа».                       

2016 рік оголошено роком англійської мови, збільшено кількість  годин на вивчення англійської мови. Знакове те, що наша школа є спеціалізованою з поглибленим вивченням  англійської мови. Вчителі провели ряд заходів, присвячених року англійської, але ще  є чимало планів.

 

І півріччя

2016 р.

ІІ півріччя

2016 р.

18.04.2016 р.

Тиждень англійської мови

«Вшановуючи великого барда англомовного світу»

 

Грудень 2016р.

Міський семінар, присвячений року англійської мови в Україні

Цуканова О.В.

19.04.2016 р.

Показ анімаційного фільму «Ромео і Джульєтта»

«Долучаємося до прекрасного…»

Участь у навчальній програмі Європейської комісії eTwinning

Гарбуз А.Ю.

20.04.2016р.

Вебинар «Shakespeare Special»

Участь у мультимедійній вікторині «Пізнавай світ за допомогою мов»

Хафізова О.Ю.

21.04.2016р.

Квест

«Що я знаю про Великобританію»

Курси вивчення англійської мови вчителями школи.

26.04.2016 року

Захоплююче свято англійської мови

 

 

Володіння іноземними мовами є важливим інструментом для зростання конкурентоспроможності нашої держави та її європейської інтеграції. Без знання іноземних мов немає ні сучасної науки, ні вищої освіти. Один із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам та здійснення позакласної роботи — це створення літніх таборів з іноземних мов. Вчителі: Хафізова О.Ю., Бєлодєдова О.В., Гарбуз А.Ю., Кац М.С. долучилися до роботи у мовному таборі «The Sun Republic», який охопив своєю діяльністю понад 100 учнів школи  під час літніх канікул.

Атабаєва Н.М.  досягла високих показників у підготовці  учнів до участі в  олімпіаді з англійської мови, її учні посіли 3 призових місця у ІІ турі.

НМЦ «Історія  і правознавство», який очолює Косенко Т.Ж.,  продовжив роботу над проблемою «Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини».

У роботі застосовувалися такі форми діяльності, як круглі столи, диспути, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членами НМЦ в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

Касатова О.Л., заступник директора  з НВР, неодноразово проводила майстер-класи з використання хмарних сервісів в освітній діяльності.

Протягом року вчителі історії проводили тижні правознавства:

·        «Загальна декларація прав людини»,

·        «Правовий аспект гендерної рівності».

Косенко Т.Ж. організувала роботу гуртка «Знавці історії», Велика М.В.- "Правознавство".  

 Вихованці вчителів історії були учасниками:

·        Міжнародного конкурсу «Уроки голокосту – уроки толерантності» (Фесенко К. 9-а клас -  ІІ місце),

·        Всеукраїнського конкурсу «Історія України і державотворення» (Горбачевська С. 11- а клас - ІІІ місце),

·        Всеукраїнського конкурсу «Зберегти від забуття» ( Балабан І. 9-в клас - ІІ місце),

·        Міського конкурсу «Духовна спадщина мого міста»  (Сарана Д. 9-в клас - ІІ місце, вчитель Велика М.В.).

Вихованці школи щорічно є учасниками Міжнародного історичного  конкурсу «Лелека». Дерев'янко М. сягнув  золотого  рівня за підсумками конкурсу. У майбутньому запланова участь в історичному конкурсі «Кришталева сова».

Активно працював гурток «Правознавець» під керівництвом  Великої М.В.

Найбільш вагомим внеском у  підвищення рівня своєї  професійної  діяльності була  участь Великої М.В. в конкурсі «Вчитель року 2016», за результатами якого вона посіла почесне ІІІ місце серед переможців Луганської області. Марина В’ячеславівна удосконалювала  свої професійні навички у дводенному  семінарі "Практична медіаграмотність" для викладачів суспільних дисциплін. Проект відбувався за підтримки програми "МАТРА" Міністерства закордонних справ Нідерландів. Вчители історії Велика М.В. та Касатова О.Л. брали участь у проекті «Примирення

в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення» та отримали відповідні сертифікати.  Кожний член НМЦ  має свій блог або сайт. Сайти Касатової О.Л. та Великої М.В.  в конкурсі  «Кращий сайт школи» посіли ІІ місце. Вчителі НМЦ «Історія та правознавство»плідно друкувалися на сторінках шкільного сайту.

Вихованці вчителів історії вибороли 4 призових місця серед учасників ІІ етапу олімпіад з історії  та правознавства і І  місце у ІІІ етапі олімпіади з правознавства.

Касатова О.Л. стала переможницею Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків - 2016», за підсумками якого посіла І місце. Конкурс був організований провідним українським видавництвом «Шкільний світ», за підтримки НАПН України, її урок надруковано в журналі «Історія України».  Ольга Леонідівна стала учасницею ХІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2016» (м. Сєверодонецьк). Її стаття надрукована у збірнику робіт СТІ.

На засіданнях НМЦ «Рідна мова»        (керівник Дерев’янко О.В.) розглядалися проблеми розвитку критичного мислення учнів, методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України  щодо  національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах;  особливості   формування  в  школярів  інформаційної  компетентності  в  процесі вивчення української мови.

Протягом навчального року успішно пройшли атестацію п’ятеро вчителів НМЦ «Рідна мова». Череміна Н.А підтвердила вищу категорію та звання «Старший учитель», Журило А.В. – І категорію, Гаврилюк А.О. присвоєно звання «Старший учитель», Керносенко Н.В., Дерев’янко О.В. отримали вищу категорію.

Учителями НМЦ «Рідна мова» проведено міський семінар на тему «Виховання патріотизму в сучасному навчальному процесі засобами мови та літератури».

Кожним учителем було сплановано й проведено творчі проекти, інтелектуальні ігри, конкурси, виставки малюнків  до Тижня  української мови (пов’язані з життям і творчістю   Т.Г. Шевченка) та  відзначення пам’яті І.Я.Франка. Учителі брали активну участь у підготовці та проведенні виховних заходів патріотичного спрямування, бо успішна держава – це успішні громадяни, які сповнені національної свідомості, любові до рідного краю, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, традицій та звичаїв, горді за свою землю і здатні поважати своїх сусідів, толерантно ставляться до культури всіх народностей, які проживають в Україні. Для 10 та 11 класів була проведена пізнавально-розважальна гра «Я люблю Україну», зустрічі із воїнами-захисниками.  Традиційно в школі урочисто пройщло свято «Йде до діток Миколай!» Учні 8 – В класу  забезпечили молодшим школярам задоволення від зустрічі зі святим Миколаєм, а колядники 10 – А познайомили з традиціями українців, заспівавши колядки під Різдвяною зіркою.

Двадцять дев’ять учнів були залучені педагогами до участі у Всеукраїнській народознавчій грі «Соняшник» і отримали дипломи  та подарунки, сертифікатом нагородили й учителя-координатора.

Результати ІІ етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з української мови і літератури :

1.Одайник Д., учениця 7 класу, посіла І місце  (учитель Керносенко Н.В.), 2.Керносенко О., учениця 8 класу, здобула ІІ місце  (учитель Череміна Н.А.),  3.Дерев’янко Я., учень 10 – А класу, поділив IV-V місце в міському турі (вчитель Дерев’янко О.В.).

Успішними виявилися досягнення учнів нашої школи під керівництвом учителів української мови та літератури в творчих конкурсах:

1.Фесенко Катерина(9 – А ) ІІІ м. в обласному турі творів   Всеукраїнського конкурсу  учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням (Пивоварова Т.В.)

2.Удодова Тетяна (6 – Д) ІІ місце в Шевченківському конкурсі (Усцова В.В.)

3.Гранковська Світлана (11 – А) ІІІ м. Шевченківський конкурс (Усцова В.В.)

4.Одайник Дар’я (7 – А) ІІ м. Шевченківський конкурс (Керносенко Н.В.)

5.Григорова Вероніка (5 – А )  ІІ м. ім.П.Яцика (Пивоварова Т.В.)

6.Дерев’янко Максим (8 – А ) ІІ м. в конкурсі медіа-проектів «Мій Шевченко»  ( Дерев’янко О.В.)

7.Верзілова Тетяна (8 – В ) ІІ місце в міському турі І Всеукраїнського  конкурсу творів до річниці Лесі Українки(Череміна Н.А.)

8.Горбачевська Наталія (11-А), Гранковська Світлана(11 – А) ІІІ м. в конкурсі «Чому я поважаю професію військового», відео.(Усцова В.В.)

9.Панаіт Марія (11- Б) ІІ місце в конкурсі «Чому я поважаю професію військового», твір-роздум. (Гаврилюк А.О.)

10.Удодова Тетяна (6 – Д ) І м., Удодова Катерина  ІІ місце в конкурсі «Чому я поважаю професію військового», нарис.(Усцова В.В.)

11.Панаіт Марія (11- Б) І місце (Гаврилюк А.О.) , Дерев’янко Ярослав (10 – А) ІІІ місце ( Дерев’янко О.В.)  в конкурсі творів до річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

Керівником НМЦ «Мова і література» Кравцовою В.П. в рамках тижня, присвяченого нашому земляку В. Далю, проведено урок – презентацію «Мій земляк  В.Даль».

Цікавими стали:

·        урок-екскурсія «Где родился, там и пригодился» (Тимонова В.Л.),

·        усний журнал «Сказка – ложь, да в ней намёк…» (Запорожченко Г.В.),

·        конкурс на кращу ілюстрацію до казок (Запорожченко Г.В.),

·        конкурси міні-творів та презентацій.

Творча група вчителів і учнів  долучилися до участі в конкурсі «Казки про ангела».

Учні Ворон О. та Мітченко К. вибороли  призові місця в ІІ етапі олімпіади з російської мови й літератури, а Ворон О. здобула ІІ місце в ІІІ етапі (вчитель Науменко В.В.).

Кравцова В.П. разом з ученицею Мітченко К. взяла участь у V міських літературних читаннях.

НМЦ   «Праця та відпочинок»

Вчителі фізичного виховання Бєла О.В., Дінчиян Н.Б., Мала К.С. націлили свою роботу на формування моральних цінностей, гартування фізичної витривалості вихованців.   Вони  ставили перед собою амбітні цілі і досягли їх, посівши V  місце в міській спартакіаді школярів:

·        ІІІ місце в міських змаганнях з легкої атлетики;

·        ІІІ місце в міських змаганнях з футболу;

·        І місце в міських змаганнях "Старти надій";

·        І місце в змаганнях з баскетболу серед юнаків.

Завдяки наполегливій праці і волі до перемоги  Дінчиян Н.Б.  разом зі своїми   вихованцями  досягли найвищих результатів у змаганнях:

·        І місце в регіональних і обласних змаганнях «Старти надій»;

·        ІІІ місце в регіональних змаганнях зі стрітболу.

Команда школи брала участь у міській військово-спортивній грі «Джура» та посіла ІІІ місце в конкурсі «Стройовий впоряд» (вчитель Бєла О.М.).

Вчителі трудового навчання Старова Н.Л. і Канючек С.В. підготували учнів до участі в багатьох конкурсах:

·        «Природа та творчість»,

·        «Замість ялинки букет»,

·        «Знай та шануй рідний край»,

·        «Світ моделей»,

·        конкурс обласної виставки-конкурсу сучасної м'якої іграшки "Дитячі улюбленці".

Учень 8- в класу Гриб В. посів І місце в І турі   олімпіади  з технічної праці.

Учні 8- в класу Дмитренко Д. та Якимов І. здобули  ІІІ  місце в конкурсі «Світ моделей» (вчитель Канючек С.В.)

Учениці Лихацька К. (9 -а клас)  та Асєєва Г. (8- б  клас) в міський олімпіаді  з обслуговуючої праці посіли другі місця (вчитель Старова Н.Л.).

Даниленко М., учениця  8а класу,  зайняла  ІІ  місце в конкурсі «Знай та шануй рідний край».

Вчитель музики  Карачун Т.В. брала активну участь у підготовці та проведені свят: до Дня вчителя, Міжнародного жіночого свята, свята першого та останнього дзвоників, «Зірки ХХІ століття», параду областей України. А також  у міському фестивалі дитячої та юнацької творчості, який був присвячений  XXV річниці незалежності України, семинарі-технопарку «Мистецька скарбничка. Пісня - душа народу». 

Учитель образотворчого мистецтва Кєрімова І.М. підготувала разом з дітьми роботи на конкурси:

·        дитячих поробок "Янголи добра»;  

·        «Моя батьківщина - Україна»,

·        «Модельний світ оригамі»;

·        «Обережно,  діти на дорозі»;

·        «Я хочу жити в якісному світі»,

·        «Гендерне виховання»,

·        «Податки очима дітей»,

·        «Спорт – моя любов»,

·        «Якісна продукція очима дітей»

Її вихованці:

·        Загорський Богдан (9-в) посів І місце в конкурсі «Янголи добра»;

·        Асєєва Ганна –ІІІ місце  в конкурсі «Моя родина - Україна»;

·        Загорський Богдан 9-в, Кокорєв Влас 7-г, Дремлюга Аліна 7-в  – призові місця   в конкурсі «Якісна продукція очима дітей».

Кєрімова І.М. провела  майстер – класи: «Подарунок від  діда Мороза» та «Українське писанкарство».

 

НМЦ «Класний керівник»  – структурний підрозділ внутрішньо шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників під керівництвом заступника директора з  ВР Науменко В.В.

Діяльність НМЦ класних керівників 1-4 та 5-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Методична робота з класними керівниками проводилась у формі круглих столів, дискусій, практикумів, тренінгів, що дозволило досягти більш точної, конкретної роботи в удосконаленні діяльності. Адже класні керівники не лише вчились і приймали інформацію, а й були активними учасниками.

Чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями.  У цьому сенсі приємно відмітити перемогу молоого класного керівника Кєрімової І.М.,  яка    посіла І  місце в міському етапі конкурсу класних керівників.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Класні керівники  Усцова В.В.(11 клас)  та Курілова Н.Л. (4 клас) взяли участь у роботі  круглого столу та панельній  дискусії освітян на тему “Сприяння діалогу та толерантності: формування навичок у позитивній міжособистісній та соціальній взаємодії.” (м. Краматорськ). За допомогою психолога вчились, як учителю осягати якості, що формують почуття власної гідності, і вчитися передавати їх учням.

Класний керівник 11 класу Велика М.В. поділилася  з колегами враженнями від зустрічі  з генеральним директором Національного музею ім. Т. Шевченка,  лауреатом державної премії України ім. Т. Шевченка Дмитром Стусом, директором Малої Академії наук України Оксеном Лісовим, поетом Мирославом Лалюком, актором, учасником АТО Романом Семисало.  Тематика зустрічі: духовність та патріотизм; утвердження українських ідеалів і цінностей; вивчення, дослідження історії України; сприяння вшануванні пам’яті загиблих героїв.

У практику своєї роботи як класного керівника Кєрімова І.М. впроваджує навички, які вона отримала під час  тренінгу з теми «Рівні права – рівні можливості».  Учасницею цього ж самого тренінгу була і класний керівник 6 класу Сазонова Т.В. (м.Сєверодонецьк).

Класні керівники  комунального закладу «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області» взяли участь у роботі практичної конференції "Психологічні та духовні ресурси особистості задля побудови міжособистісної та соціальної позитивної взаємодії".  Під час конференції обговорювалися питання духовного розвитку особистості та шляхи побудови позитивної взаємодії. На семінарі були гості з Києва, Львова, Тернополя, вчителі Лисичанська, директор музею Янголів із м.Кремінна.

Видано перший збірник ЛОІППО «Творчий учитель – обдарований учень», присвячений педагогічним працівникам, які досягли значних успіхів у виявленні та розвитку обдарованих дітей у 2012-2015 роках. У ньому відзначено роботу наших колег: Цуканової О.В., заступника директора з НВР, вчителя англійської мови, за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, Великої М.В., вчителя історії та правознавства, за підготовку переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, Дінчиян Н.Б., вчителя фізичної культури, за підготовку переможця ІІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури, Гриценка С.М., вчителя географії, біології і економіки, за підготовку призерів обласної акції «Зелена весна Луганщини» та обласного конкурсу «Квітуча Луганщина».

Вітаю колег зі значними досягненнями у вихованні обдарованої молоді та бажаю всім педагогічним працівникам творчих надбань у формуванні розумового потенціалу майбутнього нації. 

Аналіз виховної роботи.

Виховання – велика справа: ним вирішується доля людини. Ці слова   добре відомі, вони не втрачають своєї актуальності і набувають ще більшої значущості в наш час. Адже, дійсно, сьогодні, як ніколи раніше, доля людини залежить від того, як вона вихована.

Виховна діяльність у школі, як цілісна система, складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, МЦ класних керівників) та із діяльності учнів (форма – учнівська республіка юних).

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: виховання та розвиток особистості дитини; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; превентивне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було громадянсько-патріотичне виховання. Підсумки  виховної роботи були підведені на засіданні педагогічної ради «Патріотичне виховання як організований культуротворчий процес взаємодії педагогів та учнів» у квітні заступником директора з ВР Науменко В.В.

Протягом навчального року було проведено традиційні шкільні свята : День знань, День працівника освіти, День пам'яті та примирення, День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, щорічна акція  "Доброго ранку, ветеран!", Новорічні свята для учнів 1-11 класів, фестиваль художньої майстерності «Зірки XXI століття».

Волонтерські загони 4-11 класів    «Республіка юних»  традіційно привітали 20 ветеранів війни й педагогічної праці зі святами  Перемоги та Днем знань.

У Міжнародний день демократії у школі відбулася ділова гра  «Вибори Президента ДШО «Республіка юних».

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання. Творчий учитель шукає нові шляхи й засоби формування в учнів високої національної свідомості. 

У лютому учителі школи презентували свій досвід роботи колегам на міському семінарі «Національно - патріотичне виховання на уроках української мови та літератури і в позакласній роботі». Педагоги школи показали сучасні підходи й шляхи у вихованні громадянина - патріота України.

 Із метою утвердження патріотизму, моральності та загальнолюдських життєвих принципів у дитячому середовищі в закладі було проведено:

·        благодійна  акція  «Схід та Захід разом» спільно з гостями школи – волонтерами  з міста Тернопіль;

·        благодійна виставка "Великодній кошик";

·        благодійний ярмарок "Патріотичні смаколики",

·        парад областей України,

·        загальношкільна   акція   «Відкрита долонька» до Міжнародного дня миру.

З метою піднесення патріотичного духу ми відвідали заходи Всеукраїнської акції «Потяг Єднання України «Труханівська Січ»». Діти були в захваті від майстер-класів з народних промислів, дитячого аквагріму.

Учні нашої школи із щирою радістю та повагою до традицій долучилися до свята «День вишиванки». Адже це така нагода – висловити свої почуття та повідомити всьому світові, що ти – українець! 

У міському конкурсі «Чарівна україночка» впевнену перемогу отримала Буйновська Ю. – презедент ДШО «РЮ».

Наперододні  Дня Захисника Вітчизни педагогічний та учнівський колективи школи активно допомагали  нашим бійцям на передовій та провели ряд  зустрічей з ними:

·        патріотично-спортивне  свято  «Суперкозак-2015» між збірними командами 3,4,9,10,11 класів за участю бійців АТО, службовців МВС, випускників школи (вчителі  Бєла О.М., Дінчиян Н.Б.);

·        гра - розвага «Гей, джури, єднайтеся!» ( 2 кл.; вч. Таушканова Т.І.);

·        зустріч учнів  11-А та 4-А класів з військовими батальйонів «Кіровоград» та  ім. Д. Дудаєва  (кл. кер. Усцова В.В., Курілова Н.Л.);

·        зустріч учнів 8-А класу зі службовцем прикордонної комендатури Канівцем  А. (кл.кер. Косенко Т.Ж.);

·        зустріч учнів 7-А, 7-Б класів  з Рославцем Е., бійцем ЗСУ, учасником АТО, та волонтером Лукашевич В. (кл. кер. Гальченко С.В., кл. кер. Білокур Т.В.); 

·        зустріч учнів 10-11 класів з  працівником  СБУ, тема якої була «Протидія пропаганді».

·        єдина виховна година «Герої живуть серед нас» (1-11кл);

У школі проведено акції: «Посилка солдатові», «Оберіг для солдата», «Лист солдатові», «Малюнок-привітання для солдата». В акціях взяла участь більшість учнів 1-11 класів.

У класах проведено святкові «солодійки», на яких дівчатка подарували хлопцям «Оберіг солдата». 

У  межах заходів до Дня Захисника Вітчизни між командами 2-х класів були проведені змагання «Гей ви, козаченьки». Хлопці показали свою спритність, швидкість, силу. Вони довели, що можуть стати справжніми захисниками рідної України. 

Працівниками  Лисичанського краєзнавчого музею  проведено  урок пам’яті для учнів 8-х класів, присвячений 71 річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.

На  VIII відкритий Свистунівський фестиваль поезії Т.Г.Шевченка були запрошені гості не тільки з Луганської області, а й з Тернопільщини, Рівного, а також захисники України з військових підрозділів, які базуються на Сватівщині. Серед гостей фестивалю   була й учениця 10-А класу нашої школи Буйновська Юлія. З уст різних гостей і учасників фестивалю звучали неповторні поезії Великого Кобзаря, щирі слова привітань з нагоди його 202-річного ювілею. І хоча наші представниці не вибороли призових місць у читацькій майстерності, але гідно виділялися серед інших учасників й отримали в нагороду книги про Т.Г.Шевченка та диски з мультфільмами за творами поета видавництва «Просвіта». Зате в параді вишиванок Ю. Буйновська була третьою із чудовою сукнею, вишитою власними руками.

З метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості в школі створено команду «Хитрий лис»  для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово–патріотичній грі „Сокіл” („Джура”). Команда нашої школи «Хитрий лис» стала фіналістом міської військово-спортивної гри «Джура».

Протягом тижня в спортивному залі школи проводились спортивні змагання серед хлопців 5, 6,7,8 класів. Майбутні захисники змагались у силовій смузі перешкод та виявили свою силу, винахідливість, кмітливість. Переможцями стали команди 7-г та 8-а класів! 

З метою ознайомлення учнів з історією рідного краю та усвідомлення її як невід’ємної частини загальної історії України, формування патріотизму та почуття гордості за свою країну було проведено цикл різноманітних і пізнавальних  заходів:

·        акція «Знай і шануй свій край»: для учнів1-А і 1-Б класів працівниками Лисичанського  краєзнавчого музею організовано  День відкритих дверей,  дітей познайомили з історією міста, показали старовинні експонати, речі; 

·        подорож учнів  7-11 класів «Нас чекає Західна Україна», яку організувала Усцова В.В.;

·        суспільна подорож  учнів школ – партнерів КЗ «ЛСШ  № 8» і Тернопільскої ЗШ  до Литви  за участю Усцової В.В. та Гаврилюк А.О.

Працівниками Тернопільського виконкому була організована    екскурсія для учнів нашої школи містом Тернополем.

З метою ознайомлення учнів з історією рідного краю та усвідомлення її як невід’ємної частини загальної історії України, формування патріотизму та почуття гордості за свою країну учні 3-А та 4-А класів нашої школи взяли участь у Всеукраїнському проекті «Це – наше і це – твоє!». Проект стартував 1 вересня 2015 року з перегляду мультфільмів «Це – наше і це – твоє!» та розповіді про те, чим може пишатися маленький українець. Потім було запропоновано дітям зобразити те, чим вони пишаються у своїм ріднім краї, своїй країні, та розповісти про нього.  Роботи надіслати на адресу Міністерства освіти й науки України.

У рамках проекту маленькі українці  отримали нагоду спробувати себе в якості співавторів мультфільмів. Колективні роботи наших дітей  було визнано переможцями в  номінації «Неймовірні археологічні знахідки – наші!». Вони  ляжуть в основу мультфільму нового сезону «Це - наше і це - твоє!». Наші діти  отримали пам’ятні дипломи та сувеніри.

Адміністрація, класні керівники, вчителі постійно самовдосконалюються,

долучаються до Всеукраїнських, обласних і міських заходів:

·        директор школи Никифоренко Г.М. та вчитель історії КосенкоТ.Ж. напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту стали учасниками Всеукраїнського семінару, присвяченого цій події;

·        Усцова В. В., кл.кер. 11 кл., громадський діяч,  презентувала роботу «Концепція національно-патріотичного виховання в молодіжному середовищі» під час проведення Всеукраїнської  національно-патріотичної акції “Покрова Героїв”;

·        Науменко В.В., заступник директора з ВР,  стала активною  учасницею   проекту професійного зростання EdCamp Ukraine 2016, який є шостим у світовому рейтингу освітніх проектів,  80 експертів з'їхалися до Харкова для участі    в  ньому;

·        Пивоварова Т.В., вчитель української моваи та літератури, та

Косенко Т.Ж., вчитель історії, взли участь у роботі Міжнародної конференції «Етнічні конфлікти часу Другої світової війни: досвід Центрально-Східної Європи» на базі Східноєвропейського національного  університету ім. Л. Українки.

З метою контролю пропусків учнями навчальних занять класні керівники   щоденно вели облік відсутності учнів у школі. Щоденно соціальним педагогом школи перевірялася  явка учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку. Заступник директора з НВР Гаврилюк А.О. постійно проводила співбесіди з класними керівниками з метою виявлення учнів, які пропускають навчальні заняття без поважних причин. Заступниками дпректора з НВР здійснювалась вибіркова перевірка учнів,  які запізнюються на заняття, вибіркова перевірка письмових підтверджень відсутності учнів за окремими класами, перевірка журналу обліку відсутніх щодо заповнення його класними керівниками. Розглядали  випадки  пропусків навчальних занять на засіданні ради профілактики правопорушень.

 

Узагальнення стану перевірки пропусків занять у 2015/2016 н.р.

рік

кількість навчальних днів

усього

хворіли

поважна причина

неповажна причина

2015/2016

161

13546

8329

61,5%

4863

35,9%

354

2,6%

Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з  початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінка в побуті.

Одним із напрямів у боротьбі зі злочинністю взагалі та злочинністю неповнолітніх, зокрема, є профілактична діяльність.

У роботі соціально-психологічної служби, виховної частини   та класних керівників використовувалися  такі методи, як акції, конкурси, вистави, поширення інформаційно-рекламного матеріалу. Індивідуальна робота проводиться методами консультацій. Профілактика правопорушень відбувалась  також за методикою «рівний-рівному», коли самі неповнолітні отримують правову підготовку та проводять заходи для своїх однолітків, організовують їхнє дозвілля, здійснюють консультування. Найефективнішими методами роботи з попередження правопорушень серед неповнолітніх  стали  тренінги та індивідуальні співбесіди.

 

Аналіз правопорушень серед неповнолітніх

У 2016 році  2 учня   9 –го  г і 6 –го класів знаходяться на обліку в секторі молодіжної превенції Лисичанського відділу поліції, службі у справах дітей Лисичанської міської ради.  

У цьому році в ході зустрічі директорів КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8» та Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Никифоренко Галиною , Яремою Ганною була підписана угода про співпрацю між школами. Угода передбачає організацію взаємодії між школами для надання можливості учням обох шкіл отримати користь із тісної шкільної співпраці, удосконалення знання української та англійської мов, здійснення спільних проектів, розвиток особистих контактів між викладачами та учнями шкіл. Сподіваємося на творчу, плідну та багаторічну співпрацю!

У рейтингу міського огдяд-конкурсу на кращу організацію виховної роботи 

в ЗНЗ м. Лисичанська «Зроби крок» за І півріччя 2015/2016 н.р. наша школа отримала найбільшу суму балів за роботу у 2-х напрямах: національно-патріотичному та художньо-естетичному. У еколого-краєзнавчому напрямі-8 місце після багатопрофільного ліцею, ЗНЗ № 4, №5, №7, №9, 18, № 29.

Під час літніх канікул у школі працював  мовний табір «The Sun Republic», створений з метою популяризації вивчення англійської мови, поліпшення  мовної підготовки унів. Було  укомплектовано 4 загони, які охопили 108 дітей, 70 з них - це діти пільгових категорій. До роботи з дітьми були залучені вчтелі анлійської мови: Кац М.С., Бєлодєдова О.В., Гарбуз А.Ю., Хафізова О.Ю. та вчителі-вихователі: Солодовник Т.В., Стиранець Н.В.,Козорєзова А.Г., Корбан Л.А., Старова Н.Л. Роботу табору очолювала вчитель початкових класів Желтова Г.М.

Робота табору тривала з 01.06.16-16.06.16р. Усі дні були тематичними: «День відкриття табору», «День сім’ї», «День музики», День відкриття Малих Олімпійських Ігор», Свято Всеукраїнського олімпійського дня, День закриття табірної зміни «До зустрічі, Республіко Сонця!» та ін. Ці заходи були цікавими і веселими завдяки Керімовій І.М. - ст. вихователю, Малій К.С.- фізичному керівнику, Карачун Т.В. - музичному керівнику мовного табору. Роботу табору було висвітлено ТРК «Акцент» та газетою «Новый путь». Я вважаю, що літні мовні табори необхідні для кожної школи та для кожного учня, адже це можливість отримати досвід спілкування англійською мовою, розширити кругозір та  мотивувати себе для вивчення англійської мови в подальшому.

Профорієнтаційна робота

Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства.   Вибір професії — це по суті вибір життєвого шляху.
Організацію профорієнтаційної  роботи в нашому навчальному закладі займається Науменко В.В., заступник директора з ВР,   за активною участю заступників директора з НВР, вчителів, класних керівників. Професійне самовизначення ─ процес нешвидкий і нелегкий. Інформованість – це головний чинник при виборі майбутньої спеціальності, з цією метою щорічно  в березні  у школі проводиться тиждень профорієнтаційної роботи «Твій шлях ─ твій вибір». У рамках цього тижня учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні нашому регіону, вчилися складати резюме, представляти себе роботодавцем та виступати в ролі директора фірми.

Протягом року цікавими були:

·        психологічний тренінг « Зроби свій вибір» для учнів 9-11 класів;

·        зустріч з з молодим, але досвідченим капітаном Луганського прикордонного управління Аксамитовським М., який розповів учням 11-А класу та шестикласникам про службу прикордонників;

·        зустріч учнів 11-х класів з головним фахівцем відділу ЦЗ Лисичанського міського управління ГУ ДСНС України Гриценко О.,  де учні ознайомилися з умовами вступу до Національного університету цивільного захисту України;

·        екскурсія до  Лисичанського міського суду для учнів 10 –а класу, яку організувала вчитель правознавства Велика М.В. Ціль такого заходу- реалізація правового виховання та профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

·        урок - екскурсія до банку,  учні 10- А класу відвідали відділення Приват-банку разом з вчителем правознавства Великою М.В. Юнаки отримали практичні знання з банківських послуг та навички з обліку й раціонального використання особистих коштів;

·        знайомство учнів 10-а класу   з планами на майбутнє провідного вищого навчального закладу – Донбаського державного технічного університету

·        гостинна зустріч старшокласників з  начальником відділу поліції Топольсковим М.  та його заступником Сидоруком Ю., які  розповіли  про нову поліцію з якісним правоохоронним сервісом, відповідно до вимог суспільства;

·        «Марафон професій» для учнів 9-класів у Лисичанському гірничому технікумі;

·        презентація Брянського коледжу Луганського національного університету ім. Т. Шевченка.

Бути педагогом - це щастя, призначення, доля! Тому наш педагогічний колектив постійно працює над популяризацією  професії  вчителя. Учні школи зустрічаються з ветеранами педагогічної праці, котрі діляться з ними своїми спогадами трудової діяльності.

Протягом багатьох років педагогічний та учнівський колективи школи плідно співпрацюють з радою ветеранів педагогічної праці.  На багатьох святах, які проходять в школі, присутні ветерани педагогічної праці. Запорожченко Г.В. є членом ради ветеранів педагогічної праці. Вона  проводить координування   діяльності між   молодим поколінням  вчителів і ветерананами  педагогічної праці. Щира вдячність Галині Володимирівні за  чуйне ставлення, за щирість, яка проявляється до ветеранів.

Дякую також   Дерев’янко О.В., Гриценку С.М., Усцовій В.В, Великій М.В. за наполегливу працю в допомозі молоді утвердитися на власному життєвому й професійному шляху.

Важливу роль у професійній орієнтації школярів відіграють факультативні курси. Вони орієнтують старшокласників на конкретну професію та дають їм певний обсяг знань, умінь і навичок з цієї професії:  мережеві технології  Web 2.0; хмарні сервіси в освіті, англійська, французька, німецька мови, стилістика сучасної української мови.

У бібліотеці  діє  експрес виставка «Твоя професія – твій вибір», яку готують Гревцева В.Д. та Малова Ю.В.

Щиро вірю, що постійна профорієнтаційна робота  допоможе випускникам школи у їхньому непростому виборі.

 

Безпека життєдіяльності

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, реалізації проекту «Школа сприяння здоров’ю», впровадженню в практику роботи школи інтерактивних форм навчання для здобуття знань і формувань життєвих навичок щодо протидії шкідливим звичкам.

У  жовтні в школі відбувся Тиждень безпеки життєдіяльності та безпечного використання газу в побуті.

Під час тиня  проведено ряд заходів:

·        цикл занять і бесід з дітьми щодо безпеки поведінки в різних життєвих ситуаціях;

·        екскурсії до світлофору та перехрестя;

·        конкурс дитячих малюнків «Безпека в побуті»;

·        батьківські збори «Попередження травматизму під час канікул»;

·        екскурсія до  пожежної частини  (4 -Г кл., кл. кер. Журавльова І.О.);

·        зустріч з заступником начальника загону з роботи з особовим складом  Пильтенко О.В. (5 – А кл., кл. кер. Пивоварова Т.В.)

·        кінолекторій за темою «Надзвичайні ситуації природно-техногенного характеру та правила поведінки в цих випадках»  для учнів 6 – 7 кл, (вч. «Основ здоров’я» Старова Н.Л.) ;

·        міні-лекції  лекторською групою ДЮП  «Фортуна» для учнів  3-4 кл. за темою «Безпека у побуті та на вулиці під час канікул» (6-В кл; кер. Кєрімова І.М.);

·        бесіди з театралізацією «Будь безпечним, малюк» лекторською групою ЮІР «Клаксон»   за правилами дорожнього руху, пожежної безпеки, соціальної безпеки  (9-Акл.; кер. Атабаєва Н.М.).

Команда «Фортуна»   (кер. Кєрімова І.М. ) у новому складі  представляла  нашу школу на міському  фестивалі « Дружин юних пожежних».

Агітбригада  6-В класу    (кл. кер. Кєрімова І.М. ) в конкурсі плакатів «За здоровий спосіб життя» отримала ІІ місце.

Учні початкової школи відвідували тематичні виставки у шкільній бібліотеці. Для учнів середніх та старших класів проведено класні години на тему: “Шкідливим звичкам скажем: “НІ!”, на яких класні керівники звертали увагу учнів на профілактику шкідливих звичок.

У кожному класному журналі є «Листок здоров’я», у навчальних кабінетах та коридорах школи обладнані куточки здоров’я, у яких висвітлюються питання профілактики шкідливих звичок, травматизму, отруєнь грибами, захворювань на грип, туберкульоз, безпечної поведінки на воді та кризі, протипожежної безпеки, знань та виконань правил дорожнього руху, техніки безпеки при користуванні газом, електроприладами тощо. У закладі в подальшому проводити роботу з профілактики сколіозу,  з організації безкоштовного харчування   учнів 1-4 класів.  

Щотижня класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по попередженню нещасних випадків». Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі з профілактиці насильства, протидії тероризму: у рамках викладання предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» учні засвоюють правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчаються правильним діям у випадку одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту. З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції та сумісних зусиль щодо покращення.

рік

2013

2014

2015

кількість випадків

2

3

4

Статистика щодо травматизму під час навчально – виховного процесу свідчить про  збільшення кількості їх випадків.   З метою запобігання дитячого травматизму необхідно посилити  просвітницько-профілактичну роботу:   проводити місячники, тижні безпеки дорожнього руху, безпеки життєдіяльності.  Посилити роботу з чергування, особливо це стосується вчителів початкових класів.

Охорона праці

Протягом 2015-2016 н. р. в школі проводилась систематична робота з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.  Двічі на рік проводились  повторні  інструктажі  з охорони праці для всіх працівників школи;  для тих, хто вперше став до роботи ( Хафізова О.Ю., Рибалкіна Н.А., Галенко А.М., Сазонова Т.В, Федорова А.В.) ,  – вступні й первинні, а також відбулося стажування на робочому місці та допуск до роботи, що затверджується відповідними наказами. Для технічних працівників ще окремо проводився інструктаж перед здійсненням ремонтних робіт.  Перед початком навчального року проведені обстеження шкільних приміщень, спортивної зали та майданчика, прилеглої  території на відповідність вимогам положень  ОП, про що складені акти-дозволи на здійснення навчально-виховного процесу. У листопаді 2015 року відповідальна особа з питань ОП Гаврилюк А.О. пройшла курси з питань ОП і отримала відповідне посвідчення.

22 квітня в нашій школі пройшов День цивільного захисту. Цього року цей захід був дещо незвичний. По-перше, частина учнів відбула на циркове шоу до сусіднього міста, а по-друге, на заході були присутні представники обласних та міських курсів цивільного захисту населення. Як і завжди, учні школи готувалися до цього відповідального дня заздалегідь: запасалися водою та ліхтариками, малювали плакати та бойові листки, готували презентації, вчили правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. На класних годинах до Дня ЦЗ були проведені бесіди, вікторини, переглянуті фільми та відеоролики про небезпеки, які чекають на людину, та про те, як уникнути біди, відпрацювання прийомів використання засобів індивідуального захисту. Також згадували Чорнобильську трагедію, з моменту якої пройшло вже 30 років, і тих, хто віддав своє життя на гасінні реактора за наше з вами майбутнє. День ЦЗ був проведений на високому організаційному і методичному рівнях, мету цих заходів - удосконалення практичних навичок та поглиблення теоретичних знань з питань цивільного захисту всіх учасників навчально-виховного процесу - було досягнуто, про що зазначили і представники курсів цивільного захисту. Директор школи Никифоренко Г.М. та відповідальна особа з питань ЦЗ Гаврилюк А.О. в березні 2016 року пройшли курси ЦЗ, написали курсові роботи, склали іспити і отримали відповідні посвідчення.

Також протягом 2015-2016 навчального року в школі відбувалися заходи з пожежної безпеки. На початку навчального року проводився вторинний інструктаж, перед новорічними святами  -  цільовий інструктаж з ПБ. Проводиться робота із забезпечення навчального закладу засобами пожежогасіння: у квітні 2016 року перезаряджено 19 старих вогнегасників і влітку отримано 24 нових вогнегасники, що поки що становить менше половини від необхідної кількості. Також виконуються всі приписи від ДСНС (Державної служби з надзвичайних ситуацій), двічі на рік перевіряються пожежні крани, рукави; школа підписана на періодичне видання  «Пожежна та техногенна безпека»   на весь календарний рік.

 

Фізичне виховання та здоровий спосіб життя

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. У школі  склалися традиційні форми фізичного виховання: уроки фізичної культури, діяльність спортивних секцій, гуртків та ін.

У рамках Олімпійського тижня проведені змагання між учнями 2-х класів «Веселі старти»,  між учнями 7-8 класів «Кращий стрибун», між учнями 9-х класів «Баскетляндія», між учнями 10-11 класів «Суперкозак».

Команда нашої  школи – постійна учасниця міських змагань з легкої атлетики. За результатами змагань команда посіла IV місце.

Традіційно наперододні Дня захисника Вітчизни  з метою   активізувати національно - культурне відродження, зміцнити вольові якості, розвивати кмітливість, силу та витримку відбулося загальношкільне свято «Суперкозак- 2015». У змаганнях брали участь учні 11, 10, 9, 4, 3 класів, а також гості свята – військовозобов’язані ЗСУ. Не залишилися в стороні й учні 2-х класів, які брали участь у змаганнях «Гей ви, козаченьки».

Традиційно в нашому місті відбувається  спортивно-масовий захід, присвячений олімпійському  руху в Україні. Наша команда на чолі з учителем фізичної культури Дінчиян Н.Б.  взяла участь у святі й отримала грамоту переможців.

Збірна команда з баскетболу  (тренер Дінчиян Н.Б.) протягом тижня отримала три вагомі перемоги  в  товариських зустрічах з командами ЗОШ №12 та  НВК "Гарант".  На базі Лисичанського педагогічного коледжу відбулась дружня зустріч з баскетболу між збірною школи КЗ «ЛСШ № 8» та педагогічним коледжем. У напруженій боротьбі перемогла команда КЗ «ЛСШ № 8».

На додаткових канікулах продовжувалася  робота з обдарованим дітьми в спортивній секції баскетболу. Учні активно готувалися  до участі в міських змаганнях. Заняття баскетболом сприяють укріпленню здоров’я, формують у дітей відповідальність, почуття колективізму, розвивають лідерство.  Діти досягли свого -  у напруженій боротьбі команда зайняла ІІІ місце в обласному етапі чемпіонату України з баскетболу ( м.Кремінна).

Справжнє свято – це спортивна зустріч шкільної команди з баскетболу та збірної випускників школи  1999 – 2005років.

Додаткові канікули можна проводити в  шкільному тренажерному залі  (тренер Мала К.С.). Тренажерний зал завжди відчинено для бажаючих оновити своє здоров`я та фізичний стан.

Команда нашої школи (учні 7-Б, 7-В, 7-Г класів) взяла участь у міських спортивних змаганнях «Старти надій» та здобула І місце! Але на цьому не зупинилися та одержали блискучу перемогу в обласних змаганнях (тренер команди Дінчиян Н.Б.). Таким чином, до Всеукраїнського етапу спортивних змагань «Старти надій» вийшла команда м. Лисичанська ЛСШ № 8.

Вперше команда школи «Хитрий лис» взяла участь у фіналі міської військово-спортивної гри «Джура». Наші «Хитрі лиси» гідно представили школу та посіли ІІІ місце в конкурсі «Стройовий впоряд». Командир рою – Буйновська Ю. Підготувала команду вчитель фізичної культкри - Бєла О.М.

У школі навчаються талановиті діти:

·        Дерев’янко Ярослав, учень 10 – А класу, який посів IV місце в  зональному  етапі Чемпіонату України з боксу,

·        Троян Анастасія, учениця 6-В класу, яка взяла І місце   у Відкритому чемпіонаті області зі спортивної гімнастики «Лисичанська весна», присвяченому пам’яті Володимира Матліна;

·        Банченко Анастасія, учениця 7-А класу, котра мала І місце в чемпіонаті Луганської області з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат.

У їхніх досягненнях теж є заслуга школи, але головне завдання школи у фізичному вихованні - готувати здорову, гармонійно розвинену молодь.

Одним із пріоритетних напрямів реформування виховання учнів є забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення їхнього здоров’я.

Аналіз захворювання учнів школи за останні роки

Захворювання

2013

2014

2015

 

                хронічні захворювання

115

126

149

 

                кістково-м’язова система

162

170

196

 

                 сколіоз

20

32

29

 

                порушення осанки

18

14

20

 

                 плоскостопість

121

111

140

 

                 порушення органів зору

122

128

107

 

     захворювання нервової              системи

19

35

42

 

                ВСД (низький тиск)

8

7

13

 

                система кровообігу

36

34

40

 

               ВСД (високий тиск)

11

8

9

 

                органи  дихання

23

34

48

 

                 хронічний тонзиліт

13

16

33

 

                 ОРВІ

920

987

1031

 

                 бронхіт

36

41

58

 

                  гостра пневмонія

1

4

6

 

 

І тому сьогодні набуває актуальності та практичної значущості проблема створення педагогічних технологій, які б не тільки зберігали, а й покращували здоров’я дітей. Учні школи подорожують країною «Здоров’я», де бібліотекарі Гревцева В.Д. та Малова Ю.В. підготували для дітей багато цікавого: розповідь, загадки, кросворди, вікторини, ігри.   Під час місячника «Здоровий спосіб  життя» лекторська група 6-в класу під керівництвом Кєрімової І.М. повела ряд цікавих фізкультхвилинок та розповідей для учнів початкової школи.

Практичний психолог школи Нечитайло Є.Г. провела  тренінг «Здоровий спосіб життя» для учнів 6-х класів. Конкурси малюнків, вікторини «Як бути здоровим», презентації - невід’ємна частина місячника «За здоровий спосіб життя».

Учитель біології Гребенюк О.О. представила команду "Покоління NEXT" у міському  конкурсі агітбригад  «За здоровий спосіб життя». Команда виборола  другі місця в конкурсах плакатів  та агітбригад.

Одним із цікавих засобів долучення  дітей до здорового способу життя став перегляд пізнавального мультфільму та складання пам’ятки «Мій спосіб життя – здоров’я» ( 5 –б клас).

Батьки учнів не стоять  осторонь від боротьби за здоровий спосіб життя й проводять пізнавальні заходи для учнів:

·        лікар – гінеколог Семикоз Л.О.,

·        лікар-стоматолог Сьомкина О. О.;

·        психолог Соловйова К.

З великою цікавістю діти початкової школи переглянули театралізовану виставу народного театру-студії «ЛІМПОПО» "Пригоди з вогнем".

З метою підвищення рівня обізнаності щодо надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, відпрацювання дій та навичок учнів при загрозі їхньому життю та здоров’ю  в нашій школі відбулася класна година для п’ятикласників «Збережемо своє здоров’я та здоров’я рідних».

Було запрошено на зустріч майора служби цивільного захисту Мельника С. Співробітник ДСНС провів із дітворою профілактичні бесіди. За умови виникнення будь-якої надзвичайної ситуації вони знатимуть, як себе поводити.

Учні 5- х класів постійно повторюють правила дорожнього руху із учнями початкової школи.

Не забувають учителі і про профілактику комп’ютерної та інтернет залежності. «Безпека спілкування в інтернеті» - це тема тренінгу, групових та інтерактивних  методів роботи з дітьми.

 

Робота з батьками

У державній національній програмі «Освіта. Україна: ХХІ століття» серед пріоритетних напрямів реформування освіти визначено, що в основу національного виховання мають бути покладені такі чинники: принцип єдності сім'ї і школи, наступності і спадкоємності поколінь, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу, забезпечення діяльності педагогічного всеобучу батьків.

Батьківський комітет і Рада школи КЗ «ЛСШ І-III ст. №8» працюють за планом. Між адміністрацією, учнями і батьками склалися демократичні стосунки. Чотири рази на рік  проводяться  спільні засідання загальношкільного батьківського комітету (голова  Лещова Н.А.) і Ради школи  (голова Радченко Є.Є.). На засіданнях , звичайно,  присутні представники класних батьківських комітетів, вчителі, адміністрація школи, старшокласники.

Питання, що розглядалися, стосувалися взаємодії педагогічного колективу й батьківської спільноти, участі Ради школи у вирішенні повсякденних проблем:

·        основні  напрямками профільної діяльності школи (доповідач – заступник директора з НВР Касатова О.Л.);

·        виступ психолога школи Нечитайло О.Г. налаштував батьків на необхідність тісного співробітництва в інтересах дитини, особливо в моменти її адаптації до нових умов навчання та виховання;

·        організація роботи щодо збереження здоров’я учнів школи;

·        безкоштовне харчування дітей та охоплення гарячим харчуванням школярів (доповідач - соціальний педагог Журило А.В.);

·        патріотичне виховання дітей у школі й сім’ї – невід’ємна складова становлення патріота (із досвіду роботи кл. керівника 11-А кл. Усцової В.В.)

·        голова Ради школи звітує про використання коштів благодійного батьківського фонду  за кожне півріччя;

·        директор школи доповідає про результати участі  школи у різноманітних проектах: «Відновлення соціальних служб та налагодження миру в Донецькій та Луганській областях», «Хмарні сервіси в освіті».

Традиційно напередодні чудового жіночого весняного свята у нашій школі відбувається  розширене засідання батьківського загальношкільного комітету з метою  привітання  своїх улюблених мам і бабусь  учнями  1-11 класів.

Окрім традиційних форм роботи — батьківських зборів,  батьки беруть активну участь у позанавчальних масових заходах, спрямованих на виховання загальнолюдської моралі, свідомої дисципліни й культури поведінки, профорієнтацію, прищеплення любові до праці, пропаганду здорового способу життя на основі власного прикладу вчителів і батьків. З цією метою проводяться предметні тижні, День матері, День захисника Вітчизни, Різдвяно-новорічні свята, Фестиваль Мистецтв. У цих заходах на всіх етапах підготовки та проведення безпосередню участь беруть учні, їхні батьки та вчителі.

Батьки разом з дітьми залюбки беруть участь  у конкурсах дитячої творчості:

«Мрія про Україну»;

"Дитячі улюбленці";

«Янголи повернулися».

У реалізації комплексно-виховної програми «Школа і родина» особливо важливим є ланка «учитель-родина», тому робота з кадрами - один з основних напрямів діяльності адміністрації, методичної служби школи.

Кожним класним керівником з 1-го по 11-й клас складено тематику батьківських зборів з урахуванням вікових, психологічних особливостей дітей і запитів батьків. Узагальнено досвід окремих педагогів з роботи із родиною, популярними стали родинні свята,  які проводять  класні керівники Усцова В.В., Кєрімова І.М. та ін.

Заступником директора з ВР Науменко В.В. створено банк методичних розробок позакласних заходів зі співробітництва школи та родини.

Окрема подяка батьківській спільноті  за спонсорську підтримку, матеріальну допомогу школі, класу, подяка окремим родинам за  трудові десанти з ремонту та благоустрою школи.  Дякую секретареві Ради школи Стиранець Н.В. та секретареві загальношкільного батьківського комітету  закладу Коршиковій І.А. за плідну й злагоджену роботу батьківської спільноти.

 «Кращий веб-сайт вчителя - 2015»

З метою популяризації й підтримки педагогів щодо активного використання інформаційно – комунікативних технологій, стимулювання використання сайтів у навчально – виховному процесі та методичній роботі у 2015 році оголошено конкурс «Кращий веб-сайт вчителя - 2015». За результатами конкурсу переможцями стали: 

I місце  - Таушканова Т.І., Керносенко Н.В 

II місце – Курілова Н.Л., Волкова В.П., Велика М.В., Касатова О.Л. 

III місце – Анопченко Т.К., Яковенко О.І., Косенко Т.Ж., Михайленко Т.М. 

Нагороджено Подякою Бєлодєдову О.В., адміністратора сайту, за сприяння розвитку шкільного веб – сайту та формування позитивного іміджу школи. 

За активну позицію в інформуванні про діяльність школи та формуванні її позитивного іміджу оголошено подяку: Науменко В.В., заст. директора з ВР, вчителям:  Коршиковій І.А., Великій М.В., Пивоваровій Т.В., Кєрімовій І.М., класному колективу 11 – А, ученицям 11 – А класу Горбачевській Наталії та Гранковській Світлані. 

Робота бібліотеки

Нині в Україні відбувається становлення системи освіти та виховання, зорієнтованих на входження у світовий процес. Воно супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу. Відбувається зміна освітньої та виховної роботи: пропонується новий зміст та підходи, нові стосунки, новий педагогічний менталітет.

Залучення шкільної бібліотеки до виконання цих завдань посилює її освітні функції та педагогічну спрямованість. У вересні 2015 року в бібліотеці проводився урок за темою «Мир», присвячений Всесвітньому дню миру.  Вчитель історії Косенко Т.Ж разом з учнями 9-А і 9-В класів, бібліотекарем Маловою Ю.В. провели виховний захід для 8-9 класів «Ніколи знову», присвячений річниці трагедії Бабиного Яру. У листопаді 2015 року  учні нашої школи отримали від своїх ровесників з міста Рівно цінний подарунок―пакунки з книгами. Ще й листівки зі щирими словами від дітей були тут. Не забарилися наші школярі з відповіддю. Сфотографувалися, написали листа і відправили, подякувавши за гостинець.

Також у листопаді 2015 пройшов тиждень здоров`я під гаслом «Здоров’я − найвище багатство людини». Учні початкових класів відвідали бібліотеку, де ознайомилися з матеріалами про здоровий спосіб життя.

26.11.2015 Малова Ю.  та Гревцева В. стали учасниками  вебінару для бібліотекарів на тему «Виховуємо громадянина – патріота України».

У листопаді  в бібліотеці проводилась класна година «У здоровому тілі – здоровий дух», на якій побували усі учні початкових класів.

Напередодні новорічних свят діти 2 – 3 – 4 класів відвідали бібліотеку та зробили віртуальну подорож різними країнами. Учні  дізналися про  новорічні традиції різних народів.  У лютому  в актовій залі було проведено свято для першокласників «Посвячення в читачі». Дітей  прийшли привітати казкові герої: Королева книг, Баба Яга, Книгознайка, Доктор Айболит та Незнайко. Бібліотекарі школи вдячні за допомогу в проведенні свята учням   5 – Б класу Лозінському І., Баженову О., Гордєєву В., учневі 11 – А класу Багратіоні С., а також класним керівникам 5-Б , 6-В класів Кравцовій В. П. та Кєрімовій І. М.

У березні учні 1-х класів потрапили  у справжнє "книжкове місто" з вулицями та площами, палацами й будинками. Це наша шкільна бібліотека. Дуже добре, що в нашій школі є таке чудове місце - бібліотека.

Напередодні жіночого свята   в затишному залі шкільної бібліотеки пройшла святкова програма під девізом «Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають - Мама..».  Для мам і бабусь учнів школи.

У рамках «Тижня дитячої книги» в березні  бібліотекарями школи для 2-4 класів проводилась інформаційна година «Іменини книжки». Діти переглянули презентацію про появу книги, відеоролики про друкарні, брали участь у вікторині «Для чого потрібні книги », а також взяли участь у грі «Твій улюблений казковий герой». У кінці інформаційної години дітям дали завдання намалювати бібліотеку майбутнього.

З метою підготовки до Великодня  в шкільній бібліотеці пройшов майстер - клас для учнів 6-х класів «Українське писанкарство». Разом з дітьми на майстер – клас завітали вчителі та адміністрація школи. Майстер-клас проводився з метою сприяння духовно-моральному вихованню учнів через формування в них уявлень про традиції українського народу й ознайомлення з техніками розпису великодніх яєць.

 У  шкільну бібліотеку завітали  гості з Тернополя. Вони провели   майстер - клас з техніки писанкарства. Тут,  серед затишної, творчої атмосфери, учні    3 – х, 6 – х, 7 – х та 11 класів відчули радість підготовки до Великодніх свят і втілити свою любов у маленьке й прекрасне великоднє диво -  українську писаночку. До Дня Перемоги та Дня примирення в бібліотеці відбувся майстер-клас із виготовлення маків, на якому були присутні вчителі початкових класів та батьки 3 – Г, 4 – Б, 4 – Д . Тут  було виготовлено більше трьохсот маків, які  роздавалися мешканцям міста під час свят. Кєрімова І.М. та учні 6-В класу разом із бібліотекарем школи Маловою Ю.В. провели виховний захід «Чорнобиль. Як це було».

У квітні 2016 року було підведено підсумки конкурсу «Бібліотека майбутнього», де переможцями конкурсу малюнків стали: Легенька Є. (2 – Б), Пастухів А. (2 – Б), Пікуль П. (3 – А ), Перепелиця М. (3 – А), Ізюмська О. (3 – Б), Евтихова Є. (4 – Д).

Окрема подяка за співпрацю усім вчителям початкових класів, а також класному керівникові 6- В Кєрімовой І.М. та класному керівникові 5- Б Кравцовій В.П.

Директор школи, його заступники, педагогічний та учнівський колектив проводять систематичну роботу щодо збереження бібліотечного фонду, організують огляди-конкурси книг.

Матеріально - технічне забезпечення школи

У школі – 39 навчальних кабінетів. Усі кабінети, де проводяться навчальні заняття, відповідають Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, яке затверджено наказом МОН України за № 601 від 20.07.2004 р., Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом МОН України від 05.06.2001 р. за № 1/12-1459, у них створено необхідні умови для занять.

Кількість паспортизованих кабінетів:

н. рік

навчальні кабінети

майстерня з обслуговуючої праці

майстерня з технічної праці

спортивна зала

2015/2016

14

1

1

0

2016/2017

14

1

1

1

Навчально-методичне забезпечення  навчальних кабінетів дозволяє в повному  обсязі виконувати навчальні програми, за якими працює колектив учителів.

Хочу звернути увагу на проведення ремонту у школі, облаштування  навчальних кабінетів  меблями. Завдяки благодійній акції дитячого фонду ЮНІСЕФ оновлено дах школи площею 2500 кв. м., зроблено капітальний ремонт спортивного  залу площею 532 кв. м., оснащено 16 кабінетів новими меблями,  16 шкільними партами, стільцями, вчительськими  столами,  дошками. Вони задовольнили потребу школи в санітарно-гігієничних приладдях, а також забезпечили інформаційними матеріалами із пропаганди здорового способу життя.

Значні  ремонтні роботи в  школі проводяться за рахунок благодійних батьківських внесків. Встановлено 4 двірні блоки  в роздягальнях спортивного  залу, 2 - в актовій залі, 3 віконних блоки  в кабінетах учителів фізичної культури.  Поремонтовано електромережу спортивного залу.  Розпочато ремонт підлоги в коридорах шкільної будівлі: покладено 102 кв. м. лінолеуму  та підготовлено  таку ж площу для ремонту в наступному році. Відновлена стеля актової зали.

Щиро дякую вчителям Матвієвській Т.М., Желтовій Г.М. та батьківським комітетам за допомогу в облаштуванні  класних кімнат.

Та ще є проблеми. Моральний та фізичний  знос  конструкції фундаменту будівлі школи призводить до протікання , руйнування підвальних приміщень, а відсутність зливової   системи даху школи веде до протікання стін будівлі та затоплення підвальних  приміщень.  Капітального ремонту потребують туалетні кімнати для хлопчаків і дівчат.

Єднання адміністрації та профспілок - шлях до успішної школи.  Під таким гаслом співпрацювала адміністрація школи і профспілковий комітет. Спільно з адміністрацією школи профком під керівництвом Таушканової Т.І.  брав  участь у погодженні й розподілі навчального навантаження педпрацівників; роботі зі створенні належних умов праці; контролі за своєчасною виплатою заробітної плати, премій, доплат; узгодженні графіків відпусток; оздоровленні педпрацівників та їхніх дітей; здійсненні контролю за веденням трудових книжок; брав участь у роботі атестаційної комісії.

Дякую своєму  колективу, колективу   однодумців, адже  разом  з вами ми досягли значних успіхів, що і є найвищою оцінкою для керівника.   

Постанова
Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2016-2017 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності України  в європейському і світовому просторі. Особливої уваги потребують питання виконання надзвичайно важливих для освіти державних цільових програм щодо:

- роботи з обдарованою молоддю;

- впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;

Слід звернути увагу на питання щодо реалізації завдань, визначених:

·        Методичними рекомендаціями для проведення Першого уроку в 2016/2017 н.р. http://urok-ua.com/tema-pershoho-uroku-20162017-navchalnoho-roku/;

·        «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНУ від 09.06.2016 № 1/9-296);

·        «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 ;

·        «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» Лист ІМЗО від 29.07.2016 № 2.1/10-1855;  

·        Методичними рекомендаціями для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України (Лист МОН України від 24.03.2016 №1/3-148);

·        Концепцією проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України на 2013-2017 роки»;

Враховуючи вище сказане, та на виконання рішення міської конференції педагогічних працівників, до вашого розгляду пропонується проект рішення

педагогічної ради:

З першого питання:

1.  Забезпечити організоване проведення Дня знань та Першого уроку на тему «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності України».

Заступник директора з ВР Науменко В.В.

2. Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей шкільного віку навчанням.

Заступник директора з НВР Цуканова О.В.


3. Проводити  просвітницько-профілактичну роботу  з метою запобігання дитячого травматизму.

Заступник директора з ВР Науменко В.В.

4.Сприяти ширшому впровадженню інформаційних технологій в навчальному процесі, поширенню педагогічного досвіду вчителів школи через мережу Internet.

Заступник директора з НВР Касатова О.Л.

5. Здійснювати контроль за дотриманням безпечних умов під час навчально -

виховного процесу.

                                                       Заступник директора з НВР Гаврилюк А.О.

 6.Впроваджувати заходи, що направлені на поліпшення здоров’я учнів.

                                                       Заступник директора з НВР Гаврилюк А.О.
7. Вживати заходів, щодо повного охоплення харчуванням учнів 1-4 класів, забезпечувати постійний контроль за якістю та дотриманням норм харчування.

Класні керівники.

8.Спільно з профспілковим комітетом сприяти соціальному захисту педагогів школи.

Голова ПК Таушканова Т.І.

9. Зорієнтувати педагогічних працівників на оновлення виховної роботи з урахуванням  концепції національно-патріотичного виховання.

Заступник директора з ВР Науменко В.В.

10.Сприяти покращенню матеріально-технічного забезпечення школи, підготовку закладу до опалювального сезону.

Директор школи Никифоренко Г.М.

Заступник директора з ГЧ Нечаєва А.С.

 

З другого питання: затвердити  річний план роботи школи на 2016/2017 н.р.

Заступник директора з НВР Касатова О.Л.

З третього питання: затвердити робочі навчальні плани на 2016/2017 н.р.

Заступник директора з НВР Касатова О.Л.

З четвертого питання: затвердити  план роботи бібліотеки на  2016-2017 н.р.

Бібліотекар школи Гревцева В.Д.

З п’ятого питання: затвердити  керівників методоб`єднань у складі Науменко В.В, Кравцової В.П., Дерев’янко О.В., Солодовник Т.В., Атабаєвої Н.М.,  Гриценка С.М.,  Волкової В.П., Бєлої О.М., Косенко Т.Ж.

Заступник директора з НВР Цуканова О.В.

З шостого питання: організувати індивідуальне навчання у 2016-2017 н.р. з наступними учнями:

Батрак Б. 1 клас, Кобцев Г. 2 клас; Герасименко А. 3 клас, Таушканова Д.             1 клас; Стародубцева Ю. 6 клас,  Герасьов І. 9 клас,  Бикодьорова М. 11 клас,

Джафарова Ф. 7 клас.

Заступник директора з НВР Цуканова О.В.

З сьомого питання: затвердити  структуру  2016-2017 н.р. та режиму роботи школи.

Заступник директора з НВР Гаврилюк А.О.

З восьмого питання:    продовжити залучення учнів 9-х класів до навчання в очно-заочній школі КЗ «Луганська обласна МАН учнівської молоді».

Заступник директора з НВР Цуканова О.В.

З дев’ятого питання:

вважати 1б,1в,2а,2б,2в,3а,3б,4а,4б,5а,5б,5в,7а,7д,8а.8г,9а,9б,10а,11а класами  з поглибленим вивченням англійської мови.

З десятого питання:  вважати профілем  10а класу  і 11 класу – іноземну філологію,  10 б класу –математичний.

З одинадцятого питання: вважати проведення навчальної практики та екскурсій у 2016 -2017 н.р. недоцільним.

З  дванадцятого  питання: погодити педагогічне навантаження вчителів  на 2016- 2017 н.р.

З тринадцятого питання: продовжити участь у Всеукраїнському експерименті «Хмарні сервіси в освіті» та експерименті регіонального рівня «Використання сервісів  Wеb 2.0. в освітній діяльності школи», підготувати Всеукраїнський семінар «Хмарні сервіси в освітній діяльності школи», провести панораму творчих уроків з використанням Office-365, підготувати звіт з експериментальної діяльності регіонального рівня «Використання сервісів  Wеb 2.0. в освітній діяльності школи» на коллегію ЛОІППО.

Заступник директора з НВР Касатова О.Л.

З чотирнадцятого питання:

17.Оцінювання досягнень учнів з варіативної складової робочих навчальних планів.

Заступник директора з НВР Касатова О.Л.

 

Доклад директора школы Никифоренко Г.Н. по итогам 2013- 2014 учебного года

Украина-это государство, которое многое познало на своем веку: татаро-монгольское иго, панство польской шляхты, царский режим и крепостничество, немецко-фашистскую агрессию и сталинские репрессии. Но на протяжении всего периода существования Украины народ боролся за волю и независимость. И сейчас мы переживаем переломное время в жизни каждого из нас и государства в целом. Независимость, завоеванная более 20 лет назад, теперь опять под угрозой. В безопасности и территориальная целостность Украины. Украина стоит на распутье, где есть один правильный путь, другие - приведут к разрухе, хаосу и угасанию. Только в единстве мы сможем преодолеть проблемы и выбрать правильную дорогу. Переустройство Украины, а также, достаток и достойная жизнь ее граждан, зависит от совместного настойчивого труда. И именно сейчас, как никогда, надо признать несоответствие нашей работы и результатов всех нас в воспитании наших учащихся. Мы не смогли донести молодому поколению чувства патриотизма, любви и гордости за Украину, укрепления государственности, активной общественной позиции, преданности делу.
К сожалению, в настоящее время школьное патриотическое воспитание практически сошло, как говорится, «на нет». Этому за последние годы способствовало немало факторов: социальная нестабильность, отсутствие действенных идеологических установок, нарастание негативных тенденций среди подростков и молодёжи (равнодушие, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, потребительское отношение к окружающим, распространение наркомании, преступности, проституции). Проявляется устойчивое падение престижа военной службы.
Первый урок нового учебного года должен стать шагом к дальнейшей работе по объединению учеников, учителей и родителей около общей ценности – территориальной целостности Украины, сплоченности общества, разрешения проблем путем диалога, поиска общенационального консенсуса.
Всю свою учебно – воспитательную деятельность необходимо будет направить на то, чтобы донести учащимся, то, что наличие у людей разных взглядов по тем или иным вопросам является природным явлением общественного сознания, но при этом нерушимыми есть государственный суверенитет, независимость, территориальная целостность, демократическое устройство нашего строя.
Самая трудная задача сейчас, для учителей Донбасса,— воспитание патриотизма, принятие основной частью населения идеи единой Украины. Нужно думать сейчас о качестве школьного образования и воспитания, о возможностях проведения свободного времени, о грамотной пропаганде украинских ценностей, до сих пор общество, государство, интеллигенция и средства массовой информации этим вопросам должного внимания не уделяли. Воспитателям и учителям сейчас вдвойне тяжелее работать, чем всем остальным, так как вместе с поколением невоспитанных детей нам приходится бороться ещё и с поколением НЕВОСПИТАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ.
2014-2015 уч.год – год семьи. Семья-наиболее устойчивый элемент человеческого общества, источник продолжения жизни нации, морально-духовного и физического развития. Именно отсюда и идет убеждение, что состоянием семьи определяется и состояние общества. Значит, задача школы в Год семьи: помочь убедиться детям, что каждый человек берет свое начало из семьи, потому что в семье осуществляется его первое становление как личности, определение и установление норм морали, развитие чувств, воли характера. «Коли міцна сім‘я, то і сильна держава», «Все найкраще, що є на Землі, йде від сім‘ї».
События, происходящие сегодня, ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся школы.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. Мастерство учителя достигается благодаря грамотно организованной работе над развитием своего творческого потенциала. Учителя нельзя заставить быть творческим педагогом. Он должен сам хотеть этого. Задача каждого образовательного учреждения– предрасположить педагога к творческой деятельности, а именно создать ситуацию успешности его работы. Удовлетворенность профессией приводит к тому, что педагогическая деятельность становится потребностью. Именно такая ситуация успешности и удовлетворенности создается в нашей школе.
Школа на 2014-2015 учебный год полностью соответствует нормам обеспечения учебными площадями. В результате АТО временно выведены из строя здания мастерских и спортивного зала. В данный момент там проводятся восстановительные работы. В новом учебном году в школе будут обучаться 926 учащихся в 39 классах. В 13 кабинетах начального звена будут обучаться 17 классных коллективов, из них, 9 кабинетов оснащены мультимедийными устройствами, 3-плазменными телевизорами. Кабинеты обеспечены дидактическими и раздаточными материалами, сборниками тестовых заданий с использованием компьютерных технологий. В этом учебном году паспортизированы кабинеты начального звена: Матвиевской Т.М., Желтовой Г.Н., Таушкановой Т.И., Анопченко Т.К., Волковой В.П.
В школе работают 2 кабинета информатики, которые соответствуют современным требованиям и будут паспортизированы. Из 5 кабинетов украинского языка паспортизированы 2 (Керносенко Н.В. и Деревянко Е.В.) Думаю, что над вопросами паспортизации в следующем году задумаются и другие учителя украинского языка (Черемина Н.А., Пивоварова Т.В. и Усцова В.В.)
Из 4 кабинетов иностранных языков паспортизирован только 1 (Черных М.С.), следует обратить внимание Атабаевой Н.М. и Дегтяренко Л.В. на работу по укреплению методической базы кабинетов. На высоком уровне оценены и оснащены кабинеты математики ( Солодовник Т.В., Гальченко С.В.), не отстает в усовершенствовании материально - технической базы кабинета и молодой специалист Михайленко Т.М.
Администрации школы совместно с заведующими кабинетами химии, физики и музыки необходимо усилить работу по обеспечению этих кабинетов материально-техническим оборудованием согласно требованиям.
Предстоит огромная работа по ремонту спортивного зала и мастерских. Соответствуют требованиям кулинарный цех и швейные мастерские, однако они тоже еще требуют оснащения современным оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ в полном объеме.
В школе работает библиотека, которая обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебной литературой. Валентина Дмитриевна совместно с руководителями методических объединений организует подписку на периодические издания методического направления.
23 издания были подписаны за счет спонсорских взносов учителей и родителей.
На конец учебного года в школе работали 83 педагога. В этом году из рядов педколлектива выбыли: заместитель директора по УВР, 1 учитель английского языка, 2 учителя начального звена, учитель изобразительного искусства и 1 учитель математики. На следующий учебный год школа полностью обеспечена педагогическими кадрами.
На 01.09.14 года высшую и первую категорию имеют 55 % учителей, процент учителей, которые имеют педагогические звания-24%. Пополнить их ряды в следующем году имеют потенциал: Волкова В.П, Анопченко Т.К., Кравцова В.П, Великая М.В., Гриценко С.Н. и многие другие, которые стремятся к профессиональному росту. Результативно работают методические центры, их в нашей школе – 8, под руководством методического совета, который возглавляет замдиректора по УВР Цуканова О.В., а также методическое объединение классных руководителей под руководством Науменко В.В.
Педагогический коллектив школы всегда рад учиться и делиться опытом с коллегами. Традиционно на базе школы проводятся для учителей города:
семинары по истории и правоведения (Касатова О.Л., Косенко Т.Ж., Великая М. В.),
информатики (Рябоконь Е.В.), мастер классы для учителей английского языка (Цуканова О.В.), украинского языка и литературы (Пивоварова Т.В.), круглый стол для учителей мировой литературы (Керносенко Н.В.).
Администрация школы широко использует потенциал конкурсов профессионального мастерства. Ни одного года учителя нашей школы не пропустили возможности принять участие в состязаниях за право называться лучшим среди коллег. Таким образом, в городе заметили творческую работу учителей Рябоконь Е.В., Безбожной И.В., Гриценко С.Н., Керносенко Н.В., классного руководителя Усцовой В.В.
В банке данных учителей общеобразовательных школ города Лисичанска «Творчий учитель — обдарований учень», который содержит информацию о педагогах, что достигли значительных успехов в определении, развитии и воспитании одаренных учащихся и подготовили победителей Всеукраинских, областных, региональных олимпиад, конкурсов, турниров есть и наши учителя.
Школа взяла курс на инновационные изменения в образовании, которые способствуют всестороннему развитию личности ученика, непрерывному образованию учителя. Подготовка конкурентоспособного ученика компетентными учителями выведет Украину на уровень европейского образования.
С 2009 года школа имеет собственный веб сайт, который имеет фирменный стиль. Администратор сайта - Белодедова Е.В. Сайт неоднократно являлся победителем областных конкурсов. Наиболее активными информаторами сайта являются: Коршикова Е.А., Пивоварова Т.В., Касатова О.Л., Керносенко Н.В., Великая М.В., Тимонова В.Л, Запорожченко Г.В., а также воспитательная часть школы, возглавляемая Науменко В.В.
29 учителями школы созданы собственные блоги и сайты, с помощью которых осуществляется диалог между школой и семьей, родителями и детьми, учителями и учениками.
Для пропаганды педагогического опыта работы учителей работает сайт, которым руководит Рябоконь Е.В.
В конце учебного года был подведен итог работы учителей школы по созданию и работе собственных сайтов.
Задача педагогического коллектива не останавливаться на достигнутом, а приумножать достигнутое с целью улучшения качества обучения и воспитания учащихся, оперативной связи с родителями и общественностью, распространения и обобщения своего педагогического опыта.
В следующем учебном году продолжится экспериментальная деятельность школы при ЛОИППО по теме «Использование сервисов Веб2.0 в образовательной деятельности школы». И начнется новая деятельность, так как наша школа стала участником Всеукраинского проекта «Хмарні сервіси в освіті» Наказ МОН України 21.05.2014 року № 629 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх закладів України. Во Всеукраинском проекте берут участие 16 учебных заведений Украины. Утверждена программа внедрения эксперимента на 2014-2017 учебные годы.
Значительный вклад во внедрение инновационных технологий внесли замдиректора по УВР Богдан С.Ф., Касатова О.Л., учителя Гриценко С.Н., Керносенко Н.В., Рябоконь Е.В., Безбожная И.В. , Косенко Т.Ж., Курилова Н.Л. и другие.
Администрация школы стремится в полном объеме реализовать часы рабочих учебных планов.
Профильным обучением охвачены учащиеся 10–11 классов. С учетом индивидуальных, познавательных и профессиональных интересов учащихся, в школе открыты математический, информационно-технологический и иностранной филологии профили. С целью профориентации учащихся, выбора ими направления профильного обучения в 8-9 классах предусмотрена допрофильная подготовка через систему факультативов и курсов по выбору.
Ученики нашей школы–активные участники Всеукраинских предметных олимпиад и за последние три года достигли высоких результатов. В ІІІ областном этапе Всеукраинских олимпиад наши ученики заняли 5 призовых мест. В 2013-2014 учебном году в финальном этапе Всеукраинской школьной олимпиады по физкультуре ученица 11 класса заняла ІІ место.
Необходимо продолжить работу по улучшению системы подготовки учащихся ко ІІ и ІІІ этапам Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам.
Учащиеся школы не брали участия в конкурсе защите работ членов МАН, но впервые приняли участие вне конкурса. Нам рекомендовано, принять участие в работе научных отделений городского филиала Малой академии наук, которые работают на базе Лисичанского центра научно-технического творчества ученической молодежи.
Анализируя воспитательную работу нужно отметить, что в школе создана собственная модель воспитательной работы на основании Концепции гражданского воспитания личности «Людина-Близькі-Батьківщина-Людство». Проблема формирования компетентностей гражданина в школе осуществляется комплексно, средствами морального, трудового, экологического, эстетического и других направлений воспитательной работы. Важное место в воспитании учащихся школы играет краеведческая работа, работа по национально-патриотическому воспитанию и изучению истории и культуры родного края и государства.
Большое внимание уделяется интеллектуальному развитию воспитанников. С этой целью в школе начат цикл игр интеллект-шоу «Наиумнейший».
Экологическое воспитание обеспечивает детей знаниями о взаимосвязи природы и общества через традиционные экологические конкурсы, викторины и акции. На высоком уровне долгое время функционирует клуб «Экос», возглавляемый Гриценко С.Н. при активном участии Метлицкой Е.П., Подоляко Л.П. и Гребенюк О.А.
С целью создания благоприятных условий для обеспечения творческого, интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения, организации содержательного досуга воспитанников проводятся традиционные школьные внеклассные мероприятия: Праздник Первого звонка, День здоровья, школьный концерт ко Дню учителя, Фестиваль искусств, новогоднее шоу выпускников, концерт для мам, флеш- моб «Дарим хорошее настроение» и другие.
Творчески работали заместитель директора по ВР Науменко В.В., два педагога организатора и 43 классных руководителей. Поэтому вот уже несколько лет подряд по результатам городской рейтинговой программы «Зроби крок» школьная детская организация занимает первое место.
В составе школьной организации действует отряд волонтеров. Волонтеры постоянно сотрудничают с союзом матерей детей инвалидов, территориальным центром социальной помощи, Обществом Красного креста. Учащиеся школы постоянные участники областных благотворительных акций. Я думаю, что этот опыт работы станет бесценным в сложившейся ситуации.
В школе создана система правового воспитания учащихся, составляющие которой диагностическая работа классных руководителей, социологический паспорт каждого коллектива и школы, уроки гражданского образования, среди которых диспуты, деловые игры, встречи с представителями юридических профессий.
Учителями истории Касатовой О.Л. и Великой М.В. через преподавание курса правоведение, проведения недель правовых знаний ведется работа по правовому воспитанию и образованию учащихся. Большую работу по профилактике правонарушений среди учащихся проводит социальный педагог Журило А.В. посредством индивидуального общения с учащимися и их родителями.
Невзирая на все профилактические меры по профилактике травматизма среди учащихся, продолжает волновать уровень травматизма, особенно в прошедшем учебном году, который остается достаточно высоким-0,3%. Благодаря кропотливой работе социального педагога Журило А.В. нарушений требований к расследованию несчастных случаев, не было.
В школе работает психолог Нечитайло Е.Г., оценка ее деятельности в ходе аттестации школы была оценена на высоком уровне. В этом учебном году ей понадобятся новые виды деятельности для урегулирования ситуации с контингентом учащихся, среди которых появились беженцы из зоны АТО.
Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот одного она только не может - защитить себя, и сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой.
А.В. Суворов.
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В работе нашей школы одной из главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
Как видим, задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами, педагогами, весьма сложная и ответственная. Каждый учитель в школе должен пересмотреть как, с помощью каких средств, методов и приемов привить современному школьнику чувство патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности Украины; любовь к ней; ее защиту, как в мирное, так и в военное время (а не предательство и уклонение от службы в армии).
Военно-патриотическая работа со школьниками – это проверенный временем способ внушения молодым поколениям глубокого понимания нашей силы и веры в планетарную устойчивость Украины. Решая эту задачу, не стоит повторять тех ошибок, которые были допущены ранее в деле патриотического воспитания. Очень хотелось, чтобы данная система военно-патриотического воспитания была постоянно действующей и направленной на конечный результат – воспитывать гражданина – патриота своей страны. Государство пока только увеличила часы Захист Вітчизни на 0,5 часа. Трудно найти профессионала для их преподавания. Да и нет в школе соответствующей материально-технической базы.
Дети должны усвоить главное, что любовь к Родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества– это долг и обязанность патриота.
Деятельность педагогического совета школы в целом соответствовала требованиям нормативных документов, протоколы оформлялись профессионально бессменным секретарем Пивоваровой Т.В.
Рейтинг школы обеспечивается тесной связью педагогического коллектива с родительской общественностью. Наиболее важные вопросы функционирования школы решались на заседаниях Совета школы и общешкольного родительского комитета, которые организовывали заместители председателей Курилова Н.Л. и Безбожная И.В. Они тщательно планировали их работу и отражали решения в протоколах.
Наша школа стала завершающей в процессе аттестации учебных заведений города. Аттестация школ - чрезвычайно важный этап деятельности школы, ведь, по ее результатам, подтверждается право учебного заведения выдавать документы об образовании государственного образца.
По результатам проверки была получена объективная оценка образовательного процесса. Высоко оценен образовательный уровень и опыт управленческой деятельности администрации школы.
Я уверена, что трудолюбие, компетентность и целеустремленность коллектива школы даст нам возможность преодолеть следующий десятилетний рубеж с высоким уровнем образования.Украина-это государство, которое многое познало на своем веку: татаро-монгольское иго, панство польской шляхты, царский режим и крепостничество, немецко-фашистскую агрессию и сталинские репрессии. Но на протяжении всего периода существования Украины народ боролся за волю и независимость. И сейчас мы переживаем переломное время в жизни каждого из нас и государства в целом. Независимость, завоеванная более 20 лет назад, теперь опять под угрозой. В безопасности и территориальная целостность Украины. Украина стоит на распутье, где есть один правильный путь, другие - приведут к разрухе, хаосу и угасанию. Только в единстве мы сможем преодолеть проблемы и выбрать правильную дорогу. Переустройство Украины, а также, достаток и достойная жизнь ее граждан, зависит от совместного настойчивого труда. И именно сейчас, как никогда, надо признать несоответствие нашей работы и результатов всех нас в воспитании наших учащихся. Мы не смогли донести молодому поколению чувства патриотизма, любви и гордости за Украину, укрепления государственности, активной общественной позиции, преданности делу.
К сожалению, в настоящее время школьное патриотическое воспитание практически сошло, как говорится, «на нет». Этому за последние годы способствовало немало факторов: социальная нестабильность, отсутствие действенных идеологических установок, нарастание негативных тенденций среди подростков и молодёжи (равнодушие, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, потребительское отношение к окружающим, распространение наркомании, преступности, проституции). Проявляется устойчивое падение престижа военной службы.
Первый урок нового учебного года должен стать шагом к дальнейшей работе по объединению учеников, учителей и родителей около общей ценности – территориальной целостности Украины, сплоченности общества, разрешения проблем путем диалога, поиска общенационального консенсуса.
Всю свою учебно – воспитательную деятельность необходимо будет направить на то, чтобы донести учащимся, то, что наличие у людей разных взглядов по тем или иным вопросам является природным явлением общественного сознания, но при этом нерушимыми есть государственный суверенитет, независимость, территориальная целостность, демократическое устройство нашего строя.
Самая трудная задача сейчас, для учителей Донбасса,— воспитание патриотизма, принятие основной частью населения идеи единой Украины. Нужно думать сейчас о качестве школьного образования и воспитания, о возможностях проведения свободного времени, о грамотной пропаганде украинских ценностей, до сих пор общество, государство, интеллигенция и средства массовой информации этим вопросам должного внимания не уделяли. Воспитателям и учителям сейчас вдвойне тяжелее работать, чем всем остальным, так как вместе с поколением невоспитанных детей нам приходится бороться ещё и с поколением НЕВОСПИТАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ.
2014-2015 уч.год – год семьи. Семья-наиболее устойчивый элемент человеческого общества, источник продолжения жизни нации, морально-духовного и физического развития. Именно отсюда и идет убеждение, что состоянием семьи определяется и состояние общества. Значит, задача школы в Год семьи: помочь убедиться детям, что каждый человек берет свое начало из семьи, потому что в семье осуществляется его первое становление как личности, определение и установление норм морали, развитие чувств, воли характера. «Коли міцна сім‘я, то і сильна держава», «Все найкраще, що є на Землі, йде від сім‘ї».
События, происходящие сегодня, ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся школы.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. Мастерство учителя достигается благодаря грамотно организованной работе над развитием своего творческого потенциала. Учителя нельзя заставить быть творческим педагогом. Он должен сам хотеть этого. Задача каждого образовательного учреждения – предрасположить педагога к творческой деятельности, а именно создать ситуацию успешности его работы. Удовлетворенность профессией приводит к тому, что педагогическая деятельность становится потребностью. Именно такая ситуация успешности и удовлетворенности создается в нашей школе.
Школа на 2014-2015 учебный год полностью соответствует нормам обеспечения учебными площадями. В результате АТО временно выведены из строя здания мастерских и спортивного зала. В данный момент там проводятся восстановительные работы. В новом учебном году в школе будут обучаться 926 учащихся в 39 классах. В 13 кабинетах начального звена будут обучаться 17 классных коллективов, из них, 9 кабинетов оснащены мультимедийными устройствами, 3-плазменными телевизорами. Кабинеты обеспечены дидактическими и раздаточными материалами, сборниками тестовых заданий с использованием компьютерных технологий. В этом учебном году паспортизированы кабинеты начального звена: Матвиевской Т.М., Желтовой Г.Н., Таушкановой Т.И., Анопченко Т.К., Волковой В.П.
В школе работают 2 кабинета информатики, которые соответствуют современным требованиям и будут паспортизированы. Из 5 кабинетов украинского языка паспортизированы 2 (Керносенко Н.В. и Деревянко Е.В.) Думаю, что над вопросами паспортизации в следующем году задумаются и другие учителя украинского языка (Черемина Н.А., Пивоварова Т.В. и Усцова В.В.)
Из 4 кабинетов иностранных языков паспортизирован только 1 (Черных М.С.), следует обратить внимание Атабаевой Н.М. и Дегтяренко Л.В. на работу по укреплению методической базы кабинетов. На высоком уровне оценены и оснащены кабинеты математики ( Солодовник Т.В., Гальченко С.В.), не отстает в усовершенствования материально- технической базы кабинета и молодой специалист Михайленко Т.М.
Администрации школы совместно с заведующими кабинетами химии, физики и музыки необходимо усилить работу по обеспечению этих кабинетов материально-техническим оборудованием согласно требованиям.
Предстоит огромная работа по ремонту спортивного зала и мастерских. Соответствуют требованиям кулинарный цех и швейные мастерские, однако они тоже еще требуют оснащения современным оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ в полном объеме.
В школе работает библиотека, которая обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебной литературой. Валентина Дмитриевна совместно с руководителями методических объединений организует подписку на периодические издания методического направления.
23 издания были подписаны за счет спонсорских взносов учителей и родителей.
На конец учебного года в школе работали 83 педагога. В этом году из рядов педколлектива выбыли: заместитель директора по УВР, 1 учитель английского языка, 2 учителя начального звена, учитель изобразительного искусства и 1 учитель математики. На следующий учебный год школа полностью обеспечена педагогическими кадрами.
На 01.09.14 года высшую и первую категорию имеют 55 % учителей, процент учителей, которые имеют педагогические звания-24%. Пополнить их ряды в следующем году имеют потенциал: Волкова В.П, Анопченко Т.К., Кравцова В.П, Великая М.В., Гриценко С.Н. и многие другие, которые стремятся к профессиональному росту. Результативно работают методические центры, их в нашей школе – 8, под руководством методического совета, который возглавляет замдиректора по УВР Цуканова О.В., а также методическое объединение классных руководителей под руководством Науменко В.В.
Педагогический коллектив школы всегда рад учиться и делиться опытом с коллегами. Традиционно на базе школы проводятся для учителей города:
семинары по истории и правоведения (Касатова О.Л., Косенко Т.Ж., Великая М. В.),
информатики (Рябоконь Е.В.), мастер классы для учителей английского языка (Цуканова О.В.), украинского языка и литературы (Пивоварова Т.В.), круглый стол для учителей мировой литературы (Керносенко Н.В.).
Администрация школы широко использует потенциал конкурсов профессионального мастерства. Ни одного года учителя нашей школы не пропустили возможности принять участие в состязаниях за право называться лучшим среди коллег. Таким образом, в городе заметили творческую работу учителей Рябоконь Е.В., Безбожной И.В., Гриценко С.Н., Керносенко Н.В., классного руководителя Усцовой В.В.
В банке данных учителей общеобразовательных школ города Лисичанска «Творчий учитель — обдарований учень», который содержит информацию о педагогах, что достигли значительных успехов в определении, развитии и воспитании одаренных учащихся и подготовили победителей Всеукраинских, областных, региональных олимпиад, конкурсов, турниров есть и наши учителя.
Школа взяла курс на инновационные изменения в образовании, которые способствуют всестороннему развитию личности ученика, непрерывному образованию учителя. Подготовка конкурентоспособного ученика компетентными учителями выведет Украину на уровень европейского образования.
С 2009 года школа имеет собственный веб сайт, который имеет фирменный стиль. Администратор сайта - Белодедова Е.В. Сайт неоднократно являлся победителем областных конкурсов. Наиболее активными информаторами сайта являются: Коршикова Е.А., Пивоварова Т.В., Касатова О.Л., Керносенко Н.В., Великая М.В., Тимонова В.Л, Запорожченко Г.В., а также воспитательная часть школы, возглавляемая Науменко В.В.
29 учителями школы созданы собственные блоги и сайты, с помощью которых осуществляется диалог между школой и семьей, родителями и детьми, учителями и учениками.
Для пропаганды педагогического опыта работы учителей работает сайт, которым руководит Рябоконь Е.В.
В конце учебного года был подведен итог работы учителей школы по созданию и работе собственных сайтов.
Задача педагогического коллектива не останавливаться на достигнутом, а приумножать достигнутое с целью улучшения качества обучения и воспитания учащихся, оперативной связи с родителями и общественностью, распространения и обобщения своего педагогического опыта.
В следующем учебном году продолжится экспериментальная деятельность школы при ЛОИППО по теме «Использование сервисов Веб2.0 в образовательной деятельности школы». И начнется новая деятельность, так как наша школа стала участником Всеукраинского проекта «Хмарні сервіси в освіті» Наказ МОН України 21.05.2014 року № 629 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх закладів України. Во Всеукраинском проекте берут участие 16 учебных заведений Украины. Утверждена программа внедрения эксперимента на 2014-2017 учебные годы.
Значительный вклад во внедрение инновационных технологий внесли замдиректора по УВР Богдан С.Ф., Касатова О.Л., учителя Гриценко С.Н., Керносенко Н.В., Рябоконь Е.В., Безбожная И.В. , Косенко Т.Ж., Курилова Н.Л. и другие.
Администрация школы стремится в полном объеме реализовать часы рабочих учебных планов.
Профильным обучением охвачены учащиеся 10–11 классов. С учетом индивидуальных, познавательных и профессиональных интересов учащихся, в школе открыты математический, информационно-технологический и иностранной филологии профили. С целью профориентации учащихся, выбора ими направления профильного обучения в 8-9 классах предусмотрена допрофильная подготовка через систему факультативов и курсов по выбору.
Ученики нашей школы–активные участники Всеукраинских предметных олимпиад и за последние три года достигли высоких результатов. В ІІІ областном этапе Всеукраинских олимпиад наши ученики заняли 5 призовых мест. В 2013-2014 учебном году в финальном этапе Всеукраинской школьной олимпиады по физкультуре ученица 11 класса заняла ІІ место.
Необходимо продолжить работу по улучшению системы подготовки учащихся ко ІІ и ІІІ этапам Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам.
Учащиеся школы не брали участия в конкурсе защите работ членов МАН, но впервые приняли участие вне конкурса. Нам рекомендовано, принять участие в работе научных отделений городского филиала Малой академии наук, которые работают на базе Лисичанского центра научно-технического творчества ученической молодежи.
Анализируя воспитательную работу нужно отметить, что в школе создана собственная модель воспитательной работы на основании Концепции гражданского воспитания личности «Людина-Близькі-Батьківщина-Людство». Проблема формирования компетентностей гражданина в школе осуществляется комплексно, средствами морального, трудового, экологического, эстетического и других направлений воспитательной работы. Важное место в воспитании учащихся школы играет краеведческая работа, работа по национально-патриотическому воспитанию и изучению истории и культуры родного края и государства.
Большое внимание уделяется интеллектуальному развитию воспитанников. С этой целью в школе начат цикл игр интеллект-шоу «Наиумнейший».
Экологическое воспитание обеспечивает детей знаниями о взаимосвязи природы и общества через традиционные экологические конкурсы, викторины и акции. На высоком уровне долгое время функционирует клуб «Экос», возглавляемый Гриценко С.Н. при активном участии Метлицкой Е.П., Подоляко Л.П. и Гребенюк О.А.
С целью создания благоприятных условий для обеспечения творческого, интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения, организации содержательного досуга воспитанников проводятся традиционные школьные внеклассные мероприятия: Праздник Первого звонка, День здоровья, школьный концерт ко Дню учителя, Фестиваль искусств, новогоднее шоу выпускников, концерт для мам, флеш- моб «Дарим хорошее настроение» и другие.
Творчески работали заместитель директора по ВР Науменко В.В., два педагога организатора и 43 классных руководителей. Поэтому вот уже несколько лет подряд по результатам городской рейтинговой программы «Зроби крок» школьная детская организация занимает первое место.
В составе школьной организации действует отряд волонтеров. Волонтеры постоянно сотрудничают с союзом матерей детей инвалидов, территориальным центром социальной помощи, Обществом Красного креста. Учащиеся школы постоянные участники областных благотворительных акций. Я думаю, что этот опыт работы станет бесценным в сложившейся ситуации.
В школе создана система правового воспитания учащихся, составляющие которой диагностическая работа классных руководителей, социологический паспорт каждого коллектива и школы, уроки гражданского образования, среди которых диспуты, деловые игры, встречи с представителями юридических профессий.
Учителями истории Касатовой О.Л. и Великой М.В. через преподавание курса правоведение, проведения недель правовых знаний ведется работа по правовому воспитанию и образованию учащихся. Большую работу по профилактике правонарушений среди учащихся проводит социальный педагог Журило А.В. посредством индивидуального общения с учащимися и их родителями.
Невзирая на все профилактические меры по профилактике травматизма среди учащихся, продолжает волновать уровень травматизма, особенно в прошедшем учебном году, который остается достаточно высоким-0,3%. Благодаря кропотливой работе социального педагога Журило А.В. нарушений требований к расследованию несчастных случаев, не было.
В школе работает психолог Нечитайло Е.Г., оценка ее деятельности в ходе аттестации школы была оценена на высоком уровне. В этом учебном году ей понадобятся новые виды деятельности для урегулирования ситуации с контингентом учащихся, среди которых появились беженцы из зоны АТО.
Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот одного она только не может - защитить себя, и сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой.
А.В. Суворов.
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В работе нашей школы одной из главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
Как видим, задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами, педагогами, весьма сложная и ответственная. Каждый учитель в школе должен пересмотреть как, с помощью каких средств, методов и приемов привить современному школьнику чувство патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности Украины; любовь к ней; ее защиту, как в мирное, так и в военное время (а не предательство и уклонение от службы в армии).
Военно-патриотическая работа со школьниками – это проверенный временем способ внушения молодым поколениям глубокого понимания нашей силы и веры в планетарную устойчивость Украины. Решая эту задачу, не стоит повторять тех ошибок, которые были допущены ранее в деле патриотического воспитания. Очень хотелось, чтобы данная система военно-патриотического воспитания была постоянно действующей и направленной на конечный результат – воспитывать гражданина – патриота своей страны. Государство пока только увеличила часы Захист Вітчизни на 0,5 часа. Трудно найти профессионала для их преподавания. Да и нет в школе соответствующей материально-технической базы.
Дети должны усвоить главное, что любовь к Родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества– это долг и обязанность патриота.
Деятельность педагогического совета школы в целом соответствовала требованиям нормативных документов, протоколы оформлялись профессионально бессменным секретарем Пивоваровой Т.В.
Рейтинг школы обеспечивается тесной связью педагогического коллектива с родительской общественностью. Наиболее важные вопросы функционирования школы решались на заседаниях Совета школы и общешкольного родительского комитета, которые организовывали заместители председателей Курилова Н.Л. и Безбожная И.В. Они тщательно планировали их работу и отражали решения в протоколах.
Наша школа стала завершающей в процессе аттестации учебных заведений города. Аттестация школ - чрезвычайно важный этап деятельности школы, ведь, по ее результатам, подтверждается право учебного заведения выдавать документы об образовании государственного образца.
По результатам проверки была получена объективная оценка образовательного процесса. Высоко оценен образовательный уровень и опыт управленческой деятельности администрации школы.
Я уверена, что трудолюбие, компетентность и целеустремленность коллектива школы даст нам возможность преодолеть следующий десятилетний рубеж с высоким уровнем образования.Украина-это государство, которое многое познало на своем веку: татаро-монгольское иго, панство польской шляхты, царский режим и крепостничество, немецко-фашистскую агрессию и сталинские репрессии. Но на протяжении всего периода существования Украины народ боролся за волю и независимость. И сейчас мы переживаем переломное время в жизни каждого из нас и государства в целом. Независимость, завоеванная более 20 лет назад, теперь опять под угрозой. В безопасности и территориальная целостность Украины. Украина стоит на распутье, где есть один правильный путь, другие - приведут к разрухе, хаосу и угасанию. Только в единстве мы сможем преодолеть проблемы и выбрать правильную дорогу. Переустройство Украины, а также, достаток и достойная жизнь ее граждан, зависит от совместного настойчивого труда. И именно сейчас, как никогда, надо признать несоответствие нашей работы и результатов всех нас в воспитании наших учащихся. Мы не смогли донести молодому поколению чувства патриотизма, любви и гордости за Украину, укрепления государственности, активной общественной позиции, преданности делу.
К сожалению, в настоящее время школьное патриотическое воспитание практически сошло, как говорится, «на нет». Этому за последние годы способствовало немало факторов: социальная нестабильность, отсутствие действенных идеологических установок, нарастание негативных тенденций среди подростков и молодёжи (равнодушие, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, потребительское отношение к окружающим, распространение наркомании, преступности, проституции). Проявляется устойчивое падение престижа военной службы.
Первый урок нового учебного года должен стать шагом к дальнейшей работе по объединению учеников, учителей и родителей около общей ценности – территориальной целостности Украины, сплоченности общества, разрешения проблем путем диалога, поиска общенационального консенсуса.
Всю свою учебно – воспитательную деятельность необходимо будет направить на то, чтобы донести учащимся, то, что наличие у людей разных взглядов по тем или иным вопросам является природным явлением общественного сознания, но при этом нерушимыми есть государственный суверенитет, независимость, территориальная целостность, демократическое устройство нашего строя.
Самая трудная задача сейчас, для учителей Донбасса,— воспитание патриотизма, принятие основной частью населения идеи единой Украины. Нужно думать сейчас о качестве школьного образования и воспитания, о возможностях проведения свободного времени, о грамотной пропаганде украинских ценностей, до сих пор общество, государство, интеллигенция и средства массовой информации этим вопросам должного внимания не уделяли. Воспитателям и учителям сейчас вдвойне тяжелее работать, чем всем остальным, так как вместе с поколением невоспитанных детей нам приходится бороться ещё и с поколением НЕВОСПИТАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ.
2014-2015 уч.год – год семьи. Семья-наиболее устойчивый элемент человеческого общества, источник продолжения жизни нации, морально-духовного и физического развития. Именно отсюда и идет убеждение, что состоянием семьи определяется и состояние общества. Значит, задача школы в Год семьи: помочь убедиться детям, что каждый человек берет свое начало из семьи, потому что в семье осуществляется его первое становление как личности, определение и установление норм морали, развитие чувств, воли характера. «Коли міцна сім‘я, то і сильна держава», «Все найкраще, що є на Землі, йде від сім‘ї».
События, происходящие сегодня, ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся школы.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. Мастерство учителя достигается благодаря грамотно организованной работе над развитием своего творческого потенциала. Учителя нельзя заставить быть творческим педагогом. Он должен сам хотеть этого. Задача каждого образовательного учреждения– предрасположить педагога к творческой деятельности, а именно создать ситуацию успешности его работы. Удовлетворенность профессией приводит к тому, что педагогическая деятельность становится потребностью. Именно такая ситуация успешности и удовлетворенности создается в нашей школе.
Школа на 2014-2015 учебный год полностью соответствует нормам обеспечения учебными площадями. В результате АТО временно выведены из строя здания мастерских и спортивного зала. В данный момент там проводятся восстановительные работы. В новом учебном году в школе будут обучаться 926 учащихся в 39 классах. В 13 кабинетах начального звена будут обучаться 17 классных коллективов, из них, 9 кабинетов оснащены мультимедийными устройствами, 3-плазменными телевизорами. Кабинеты обеспечены дидактическими и раздаточными материалами, сборниками тестовых заданий с использованием компьютерных технологий. В этом учебном году паспортизированы кабинеты начального звена: Матвиевской Т.М., Желтовой Г.Н., Таушкановой Т.И., Анопченко Т.К., Волковой В.П.
В школе работают 2 кабинета информатики, которые соответствуют современным требованиям и будут паспортизированы. Из 5 кабинетов украинского языка паспортизированы 2 (Керносенко Н.В. и Деревянко Е.В.) Думаю, что над вопросами паспортизации в следующем году задумаются и другие учителя украинского языка (Черемина Н.А., Пивоварова Т.В. и Усцова В.В.)
Из 4 кабинетов иностранных языков паспортизирован только 1 (Черных М.С.), следует обратить внимание Атабаевой Н.М. и Дегтяренко Л.В. на работу по укреплению методической базы кабинетов. На высоком уровне оценены и оснащены кабинеты математики ( Солодовник Т.В., Гальченко С.В.), не отстает в усовершенствования материально- технической базы кабинета и молодой специалист Михайленко Т.М.
Администрации школы совместно с заведующими кабинетами химии, физики и музыки необходимо усилить работу по обеспечению этих кабинетов материально-техническим оборудованием согласно требованиям.
Предстоит огромная работа по ремонту спортивного зала и мастерских. Соответствуют требованиям кулинарный цех и швейные мастерские, однако они тоже еще требуют оснащения современным оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ в полном объеме.
В школе работает библиотека, которая обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебной литературой. Валентина Дмитриевна совместно с руководителями методических объединений организует подписку на периодические издания методического направления.
23 издания были подписаны за счет спонсорских взносов учителей и родителей.
На конец учебного года в школе работали 83 педагога. В этом году из рядов педколлектива выбыли: заместитель директора по УВР, 1 учитель английского языка, 2 учителя начального звена, учитель изобразительного искусства и 1 учитель математики. На следующий учебный год школа полностью обеспечена педагогическими кадрами.
На 01.09.14 года высшую и первую категорию имеют 55 % учителей, процент учителей, которые имеют педагогические звания-24%. Пополнить их ряды в следующем году имеют потенциал: Волкова В.П, Анопченко Т.К., Кравцова В.П, Великая М.В., Гриценко С.Н. и многие другие, которые стремятся к профессиональному росту. Результативно работают методические центры, их в нашей школе – 8, под руководством методического совета, который возглавляет замдиректора по УВР Цуканова О.В., а также методическое объединение классных руководителей под руководством Науменко В.В.
Педагогический коллектив школы всегда рад учиться и делиться опытом с коллегами. Традиционно на базе школы проводятся для учителей города:
семинары по истории и правоведения (Касатова О.Л., Косенко Т.Ж., Великая М. В.),
информатики (Рябоконь Е.В.), мастер классы для учителей английского языка (Цуканова О.В.), украинского языка и литературы (Пивоварова Т.В.), круглый стол для учителей мировой литературы (Керносенко Н.В.).
Администрация школы широко использует потенциал конкурсов профессионального мастерства. Ни одного года учителя нашей школы не пропустили возможности принять участие в состязаниях за право называться лучшим среди коллег. Таким образом, в городе заметили творческую работу учителей Рябоконь Е.В., Безбожной И.В., Гриценко С.Н., Керносенко Н.В., классного руководителя Усцовой В.В.
В банке данных учителей общеобразовательных школ города Лисичанска «Творчий учитель — обдарований учень», который содержит информацию о педагогах, что достигли значительных успехов в определении, развитии и воспитании одаренных учащихся и подготовили победителей Всеукраинских, областных, региональных олимпиад, конкурсов, турниров есть и наши учителя.
Школа взяла курс на инновационные изменения в образовании, которые способствуют всестороннему развитию личности ученика, непрерывному образованию учителя. Подготовка конкурентоспособного ученика компетентными учителями выведет Украину на уровень европейского образования.
С 2009 года школа имеет собственный веб сайт, который имеет фирменный стиль. Администратор сайта - Белодедова Е.В. Сайт неоднократно являлся победителем областных конкурсов. Наиболее активными информаторами сайта являются: Коршикова Е.А., Пивоварова Т.В., Касатова О.Л., Керносенко Н.В., Великая М.В., Тимонова В.Л, Запорожченко Г.В., а также воспитательная часть школы, возглавляемая Науменко В.В.
29 учителями школы созданы собственные блоги и сайты, с помощью которых осуществляется диалог между школой и семьей, родителями и детьми, учителями и учениками.
Для пропаганды педагогического опыта работы учителей работает сайт, которым руководит Рябоконь Е.В.
В конце учебного года был подведен итог работы учителей школы по созданию и работе собственных сайтов.
Задача педагогического коллектива не останавливаться на достигнутом, а приумножать достигнутое с целью улучшения качества обучения и воспитания учащихся, оперативной связи с родителями и общественностью, распространения и обобщения своего педагогического опыта.
В следующем учебном году продолжится экспериментальная деятельность школы при ЛОИППО по теме «Использование сервисов Веб2.0 в образовательной деятельности школы». И начнется новая деятельность, так как наша школа стала участником Всеукраинского проекта «Хмарні сервіси в освіті» Наказ МОН України 21.05.2014 року № 629 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх закладів України. Во Всеукраинском проекте берут участие 16 учебных заведений Украины. Утверждена программа внедрения эксперимента на 2014-2017 учебные годы.
Значительный вклад во внедрение инновационных технологий внесли замдиректора по УВР Богдан С.Ф., Касатова О.Л., учителя Гриценко С.Н., Керносенко Н.В., Рябоконь Е.В., Безбожная И.В. , Косенко Т.Ж., Курилова Н.Л. и другие.
Администрация школы стремится в полном объеме реализовать часы рабочих учебных планов.
Профильным обучением охвачены учащиеся 10–11 классов. С учетом индивидуальных, познавательных и профессиональных интересов учащихся, в школе открыты математический, информационно-технологический и иностранной филологии профили. С целью профориентации учащихся, выбора ими направления профильного обучения в 8-9 классах предусмотрена допрофильная подготовка через систему факультативов и курсов по выбору.
Ученики нашей школы–активные участники Всеукраинских предметных олимпиад и за последние три года достигли высоких результатов. В ІІІ областном этапе Всеукраинских олимпиад наши ученики заняли 5 призовых мест. В 2013-2014 учебном году в финальном этапе Всеукраинской школьной олимпиады по физкультуре ученица 11 класса заняла ІІ место.
Необходимо продолжить работу по улучшению системы подготовки учащихся ко ІІ и ІІІ этапам Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам.
Учащиеся школы не брали участия в конкурсе защите работ членов МАН, но впервые приняли участие вне конкурса. Нам рекомендовано, принять участие в работе научных отделений городского филиала Малой академии наук, которые работают на базе Лисичанского центра научно-технического творчества ученической молодежи.
Анализируя воспитательную работу нужно отметить, что в школе создана собственная модель воспитательной работы на основании Концепции гражданского воспитания личности «Людина-Близькі-Батьківщина-Людство». Проблема формирования компетентностей гражданина в школе осуществляется комплексно, средствами морального, трудового, экологического, эстетического и других направлений воспитательной работы. Важное место в воспитании учащихся школы играет краеведческая работа, работа по национально-патриотическому воспитанию и изучению истории и культуры родного края и государства.
Большое внимание уделяется интеллектуальному развитию воспитанников. С этой целью в школе начат цикл игр интеллект-шоу «Наиумнейший».
Экологическое воспитание обеспечивает детей знаниями о взаимосвязи природы и общества через традиционные экологические конкурсы, викторины и акции. На высоком уровне долгое время функционирует клуб «Экос», возглавляемый Гриценко С.Н. при активном участии Метлицкой Е.П., Подоляко Л.П. и Гребенюк О.А.
С целью создания благоприятных условий для обеспечения творческого, интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения, организации содержательного досуга воспитанников проводятся традиционные школьные внеклассные мероприятия: Праздник Первого звонка, День здоровья, школьный концерт ко Дню учителя, Фестиваль искусств, новогоднее шоу выпускников, концерт для мам, флеш- моб «Дарим хорошее настроение» и другие.
Творчески работали заместитель директора по ВР Науменко В.В., два педагога организатора и 43 классных руководителей. Поэтому вот уже несколько лет подряд по результатам городской рейтинговой программы «Зроби крок» школьная детская организация занимает первое место.
В составе школьной организации действует отряд волонтеров. Волонтеры постоянно сотрудничают с союзом матерей детей инвалидов, территориальным центром социальной помощи, Обществом Красного креста. Учащиеся школы постоянные участники областных благотворительных акций. Я думаю, что этот опыт работы станет бесценным в сложившейся ситуации.
В школе создана система правового воспитания учащихся, составляющие которой диагностическая работа классных руководителей, социологический паспорт каждого коллектива и школы, уроки гражданского образования, среди которых диспуты, деловые игры, встречи с представителями юридических профессий.
Учителями истории Касатовой О.Л. и Великой М.В. через преподавание курса правоведение, проведения недель правовых знаний ведется работа по правовому воспитанию и образованию учащихся. Большую работу по профилактике правонарушений среди учащихся проводит социальный педагог Журило А.В. посредством индивидуального общения с учащимися и их родителями.
Невзирая на все профилактические меры по профилактике травматизма среди учащихся, продолжает волновать уровень травматизма, особенно в прошедшем учебном году, который остается достаточно высоким-0,3%. Благодаря кропотливой работе социального педагога Журило А.В. нарушений требований к расследованию несчастных случаев, не было.
В школе работает психолог Нечитайло Е.Г., оценка ее деятельности в ходе аттестации школы была оценена на высоком уровне. В этом учебном году ей понадобятся новые виды деятельности для урегулирования ситуации с контингентом учащихся, среди которых появились беженцы из зоны АТО.
Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот одного она только не может - защитить себя, и сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой.
А.В. Суворов.
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В работе нашей школы одной из главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
Как видим, задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами, педагогами, весьма сложная и ответственная. Каждый учитель в школе должен пересмотреть как, с помощью каких средств, методов и приемов привить современному школьнику чувство патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности Украины; любовь к ней; ее защиту, как в мирное, так и в военное время (а не предательство и уклонение от службы в армии).
Военно-патриотическая работа со школьниками – это проверенный временем способ внушения молодым поколениям глубокого понимания нашей силы и веры в планетарную устойчивость Украины. Решая эту задачу, не стоит повторять тех ошибок, которые были допущены ранее в деле патриотического воспитания. Очень хотелось, чтобы данная система военно-патриотического воспитания была постоянно действующей и направленной на конечный результат – воспитывать гражданина – патриота своей страны. Государство пока только увеличила часы Захист Вітчизни на 0,5 часа. Трудно найти профессионала для их преподавания. Да и нет в школе соответствующей материально-технической базы.
Дети должны усвоить главное, что любовь к Родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества– это долг и обязанность патриота.
Деятельность педагогического совета школы в целом соответствовала требованиям нормативных документов, протоколы оформлялись профессионально бессменным секретарем Пивоваровой Т.В.
Рейтинг школы обеспечивается тесной связью педагогического коллектива с родительской общественностью. Наиболее важные вопросы функционирования школы решались на заседаниях Совета школы и общешкольного родительского комитета, которые организовывали заместители председателей Курилова Н.Л. и Безбожная И.В. Они тщательно планировали их работу и отражали решения в протоколах.
Наша школа стала завершающей в процессе аттестации учебных заведений города. Аттестация школ - чрезвычайно важный этап деятельности школы, ведь, по ее результатам, подтверждается право учебного заведения выдавать документы об образовании государственного образца.
По результатам проверки была получена объективная оценка образовательного процесса. Высоко оценен образовательный уровень и опыт управленческой деятельности администрации школы.
Я уверена, что трудолюбие, компетентность и целеустремленность коллектива школы даст нам возможность преодолеть следующий десятилетний рубеж с высоким уровнем образования.