IMG_7014.JPG

Череміна Наталя Анатоліївна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист». Нагороджена грамотою управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

Усцова Віра Володимирівна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист». Нагороджена грамотою управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації та грамотою Міністерства освіти та науки України.

Гаврилюк Антоніна Олексіївна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «старший учитель». Нагороджена грамотою управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

Дерев’янко Олена Вікторівна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «старший учитель». Нагороджена грамотою відділу освіти Лисичанськї міської ради Луганської області.

Пивоварова Тетяна Василівна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист». Нагороджена подякою обласного управління освіти і науки та подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Керносенко Наталія Вікторівна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «старший учитель». Нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України ІІТЗН.

Журило Алла Вікторівна – заступник директора з НВР, учитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії.

Рисунок4.pngПроблема, над якою працює центр «Рідна мова» вчителів української мови та літератури

Розвиток в учнів інтелектуальної і мовно – літературної компетентностей з метою формування креативної особистості в умовах єдиного освітнього простору

Завдання і напрямки роботи методичного центру: 

- Створення якісно нового підходу до підвищення рівня професійної майстерності педагогів через впровадження ІКТ. 

- Впровадження у навчально – виховний процес головних засад нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, зокрема переорієнтація процесу оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок на повноцінне засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної). 

- Впровадження у навчально – виховний процес нових педагогічних технологій, зокрема особистісно зорієнтованого навчання, проектних технологій, ІКТ, групових технологій тощо. 

- Створення безпечних умов для навчання, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді. 

- Розвиток та підтримка внутрішньої свободи людини, формування активної життєвої позиції. 

- Вивчення передового педагогічного досвіду. 

- Обмін досвідом, виступи на міських м/о, педрадах. «Тренінг» особистого росту. 

- Висвітлення основних ідей через практичні форми роботи (відкриті уроки, творчі звіти, публікації тощо). 

- Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дітей через залучення їх до участі в олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, роботі МАН. 

- Проведення тижнів мови. 

- Індивідуальна робота з учнями. 

- Здійснення моніторингу якості знань учнів з української мови та літератури. 

- Удосконалення фахової майстерності вчителів.

План НМЦ "Рідна мова і література"


До розділу...

На головну...