DSC_0777.JPG

1.    Керівник НМЦ "Дитинство" - Волкова Віта Павлівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «учитель методист».

2.    Анопченко Тетяна Костянтинівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

3.    Безбожна Ірина Вікторівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

4.    Бондаренко Наталія Іванівна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

5.    Головня Марина Борисівна - вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

6.  Желтова Галина Миколаївна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має    педагогічне звання «учитель методист».

7.    Жиділова Лілія Олександрівна - вчитель початкових класів, спеціаліст.

8.    Журавльова Ірина Олегівна – вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

9.    Козорєзова Альона Геннадіївна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

10.  Козорєзова Марина Олексіївна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

11.  Корбан Людмила Андріївна – вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

12.  Коршикова Інна Анатоліївна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії

13.  Краснопьор Олена Миколаївна - вчитель початкових класів, спеціаліст, має педагогічне звання «старший учитель».

14.  Мазурик Євгенія Олексіївна - вчитель початкових класів, спеціаліст.

15.  Матвієвська Тетяна Михайлівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «старший учитель».

16.  Рибалкіна Наталія Андріївна - вчитель початкових класів, спеціаліст ІІ категорії.

17.  Смірнова Ксенія Володимирівна - вчитель початкових класів, спеціаліст.

18.  Сокор Тетяна Павлівна - вчитель початкових класів, спеціаліст.

19.  Стиранець Наталія Василівна – вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

20.  Сучкова Людмила Анатоліївна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

21.  Таушканова Тетяна Іванівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

22.  Терещенко Наталія Миколаївна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

23.  Хворост′ян Лариса Вікторівна - вчитель початкових класів, спеціаліст.

24.  Яковенко Ольга Іванівна - вчитель початкових класів, спеціаліст, має педагогічне звання «старший учитель».      

 

Эмблема.png
Проблеми, над якими працює НМЦ «ДИТИНСТВО»

1. Формування у дітей позитивної мотивації до навчання в умовах реформування освіти.

 2. Впровадження інноваційних технологій як шлях до успішної реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

 Відповідно до поставленої проблеми дiяльнiсть НМЦ«ДИТИНСТВО» спрямована на вирiшення таких завдань:

• впровадження Державного стандарту початкової освіти, який ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти;
• створення умов для оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток;
• формування предметних і міжпредметних компетентностей учнів;
  використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів;

• орієнтування вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній освітніх галузей початкової освіти, звертаючи особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, текстів, інструкцій;

• впровадження здоров’язбережувальних технологій, формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності та екологічна спрямованість освіти; 
• формування морально-правової свідомості учнів, соціалізація особистості молодшого школяра;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей в літньо – оздоровчий період;

• створення умов для самоосвiти вчителів, вивчення психолого-педагогічних та вікових особливостей учнів;
• оволодіння і використання у практичній роботі сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
• здійснення співпраці із батьківською громадськістю, пропаганди позитивного родинного виховання через реалізацію шкільного виховного проекту «Людина – Близькі – Батьківщина – Людство». 

План роботи НМЦ ДИТИНСТВО


До розділу...

На головну...