ПОЛОЖЕННЯ 
про шкільну рейтингову систему «Зроби крок»
за номінаціями: «Клас року», «Лідер року», «Учень року», 
«Спортсмен року»

1. Загальне положення
1.1 Шкільна рейтингова система «Зроби крок» являє собою показник участі і його якості в житті школи класних колективів протягом навчального року (з вересня по травень);
1.2 Загальне керівництво та координацію умовами реалізації шкільної рейтингової системи «Зроби крок» здійснює адміністрація та педагогічній колектив Комунального закладу «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області»;
1.3 Набір напрямків конкурсного оцінювання та критерії їх оцінки визначаються на початку навчального року, розглядаються і приймаються рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом директора школи;
1.4 Шкільна рейтингова система «Зроби крок» є частиною виховної роботи школи.

2. Мета та завдання:
2.1 Шкільна рейтингова система «Зроби крок» працює з метою:
- виявлення найбільш згуртованих і творчих класних колективів-лідерів школи;
- підвищення творчого потенціалу учнів;
- розвитку класного і шкільного самоврядування;
- виявлення талановитих лідерів учнівського самоврядування;
- популяризації ідей лідерства у шкільному колективі;
- створення умов для підвищення ролі органів учнівського самоврядування у діяльності школи.
2.2 Завдання конкурсу «Клас року»: 
• Утвердження активної життєвої позиції учнів;
• Розвиток класного і шкільного співуправління;
• Підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;
• Стимулювання класних керівників, активів класів до реалізації творчого підходу в роботі і навчанні.
2.3 Завдання номінації «Учень року»:
• пошук шляхів найбільш повного використання можливостей школи для розкриття здібностей учнів та реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу; 
• створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її схильностей та природних задатків; 
• стимулювання творчого самовдосконалення учнів; 
• підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи; 
• пропаганда та утвердження пріоритету знань як одного з головних засобів саморозвитку та самовираження особистості, її самоствердження; 
• стимулювання пізнавальної активності та творчої активності учнів в урочний та позаурочний час. 
2.4 Завдання номінації «Лідер року»:
• виявлення активно працюють лідерів учнівського самоврядування;
• підвищення культури ділової взаємодії лідерів класного і шкільного самоврядування;
• формування позитивного іміджу лідерів учнівського самоврядування у суспільстві;
• виявлення, оцінка та поширення успішного досвіду роботи активістів учнівського самоврядування.
2.5 Завдання номінації «Спортсмен року»:
• пропаганда здорового способу життя, фізичної культури і спорту;
• підвищення спортивної майстерності учнів;
• Залучення учнів до регулярних занять фізичною культурою, участі в змаганнях;
• Формування суспільно активної особистості, моральних якостей;
• Виявлення найсильніших спортсменів.
2.6 Порядок висування кандидатів та критерії їх відбору:
• Право на висунення кандидатів на звання «Лідер року», «Учень року», «Спортсмен року » має право дитяча шкільна організація та педагогічний колектив школи;
• Кандидатом у номінації «Учень року » може стати школяр, який має показники в навчанні 10-12 балів і є учасником або призером творчих конкурсів, предметних олімпіад різних рівнів або автором дослідницьких робіт.
• Кандидатом у номінації «Лідер року» може стати будь-який школяр, висунутий шкільним співуправлінням або класним колективом і є активним учасником громадських, творчих, благодійних справ дитячої шкільної організації, живе суспільними інтересами, що бере на себе відповідальність за рішення та виконання доручень, вносить інновації в розвиток шкільного дитячого руху.
• Кандидатом у номінації «Спортсмен року» може стати будь-який учень, який бере участь у колективних творчих справах і змаганнях, є призером творчих конкурсів будь-яких рівнів, є призером спортивних заходів та змагань.

3. Об'єкти та напрямки :
3.1. Об'єктами шкільної рейтингової системи є класні колективи 1-11 класів школи, учні 5-11 класів та їх особисті досягнення протягом поточного навчального року;
3.2. До основним напрямам конкурсу відносяться:
- навчальна діяльність;
- культурно-масові заходи;
- спортивно-оздоровчий напрям;
- діяльність, спрямована на підтримання чистоти і порядку в школі;
- волонтерська діяльність;
- цивільно-патріотична діяльність.

4. Організація і проведення конкурсу
4.1 Для організації та проведення конкурсу на підставі наказу директора створюється оргкомітет та журі. 
4.2 Оргкомітет виконує такі функції:
• здійснює організаційну та роз'яснювальну роботу щодо підготовки та проведення конкурсу;
• забезпечує порядок його проведення. 
4.3 Журі конкурсу: 
• визначає критерії оцінювання результатів кожного туру конкурсу; 
• здійснює моніторинг учасників конкурсу, фіксує проміжні й кінцеві результати; 
• оприлюднює результати кожного туру конкурсу; 
• аналізує та узагальнює результати конкурсу; 
4.4 До складу журі входять: 
Науменко Вікторія Володимирівна, заступник директора з виховної роботи,веде моніторинг участи класних колективів у шкільних, міських та обласних заходах, успішного досвіду роботи активістів учнівського самоврядування.
Гаврилюк Антоніна Олексіїнва, заступник директора з навчально-виховної роботи, - моніторинг виконання Єдиних вимог учнями школи.
Цуканова Ольга Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, - моніторинг якості знань за підсумками навчального року, участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів та науково-дослідних проектах.
Касатова Ольга Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, - моніторинг виконання правил безпеки на уроках та перервах.
Нечаєва Антоніна Станіславівна, заступник директора з господарчої роботи, - моніторинг стану збереження кабінетів на кінець навчальної року, участь класних колективів у трудових десантах на пришкільній території.
Журило Алла Вікторівна, соціальний педагог школи, - моніторинг правопорушень та травм учнів у класних колективах, рівень соціальних умов розвитку класного колективу.
Тернова Олена Олександрівна, педагог-організатор школи, - моніторинг активність роботи учнівського співуправління, участь класних колективів у діяльності ДШО «Республіка юних», активність роботи в ЗКС (зоні корисної справи), акціях милосердя, волонтерському русі.
Керімова Ірада Михайлівна, вчитель образотворчого мистецтва- моніторинг участі класних колективів у декоративно прикладних, технічних, творчих конкурсах школи та міста; інформаційного супроводу життя класного колективу, підготовку публікацій до місцевих, шкільних газет. 
Біла Олена Миколаївна, вчитель фізичної культури, - моніторинг участі класних колективів у спортивному житті школи та міста, зайнятість учнів у спортивних секціях, дотримання здорового способу життя.
Гриценко Сергій Миколаєвич, вчитель біології та географії, - моніторинг участі класних колективів в природоохоронних акціях.
Гревцева Валентина Дмитрівна, бібліотекар школи, - моніторинг стану збереження підручників на кінець навчального року.

5. Критерії оцінювання:
5.1. Оцінювання класних колективів здійснюється за 10 бальною системою;
5.2. Оцінювання здійснюється за напрямками:
- Стан документації та куточка класного колективу – максимальна оцінка, якщо нема зауважень 5 балів;
- Зовнішній вигляд та виконання Єдиних вимог до учнів школи – 5 балів;
- Середній рівень успішності класного колективу – 5 балів;
- Участь учнів класу у предметних олімпіадах – 5 балів;
- Участь класних колективів у шкільних конкурсах – 5 балів;
- Участь у шкільних заходах – 5 балів;
- Участь у міських конкурсах, змаганнях, проектах – 10 балів;
- Проведення шкільного свята – 7 балів;
- Участь класного колективу у волонтерській діяльності – 5 балів;
- Участь у трудових десантах, зборах макулатури – 5 балів;
- Збереження класного кабінету, шкільного майна – 5 балів;
- Робота у підшефному класі – 3 бали;
- Творча ініціатива класу – 5 балів;
- Активна участь у роботі органів шкільного співуправління – 5 балів;
- Дотримання здорового способу життя – 5 балів;
- Участь у громадському житті школи – 5 балів;
- Робота у співдружності класних колективів – 5балів.
5.3. Результати рейтингової системи підводяться кожну чверть і освітлюються на стенді дитячої шкільної організації «Республіка юних» та на сайті школи.
5.4. Підсумок рейтингової шкільної системи підводиться на весняній Конференції «Плануємо своє завтра» дитячої шкільної організації «Республіка Юних» у присутності Ради «Республіки юних», журі рейтингової системи
та педагогічного колективу школи.

6. Нагородження:
6.1 Класу – переможцю присвоюється звання «Клас року», вручається Диплом «Клас року» і цінний подарунок або грошова премія.
6.2 Учням переможцям за номінаціями «Лідер року», «Учень року», «Спортсмен року», вручаються дипломи та цінні подарунки.
6.3 Нагородження переможців проводиться під час урочистої лінійки.

До розділу...

На головну...