«Затверджено»

на засіданні Ради РЮ

від «15» вересня 20 15р

 СТАТУТ   ДИТЯЧОЇ ШКІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РЕСПУБЛІКА ЮНИХ"
І. Загальне положення
1. Республіка Юних – орган дитячого учнівського співуправління Комунального закладу «Лисичанська спеціалізована багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області»
2. Це вищий представницький та розпорядчий орган учнівського співуправління в школі.
3. Учнівське співуправління діє на підставі Конституції України, Конвенції о правах дитини, Закону України про освіту, Закону України про молодіжні та дитячі громадські організації, Закону України про охорону дитинства, Концепції національно-патріотичного виховання, Статутів школи та Республіки Юних.
4. До Ради РЮ входять представники 5-11класів.
5. Співуправління об'єднує і представляє всіх учнів школи, є організацією, незалежною від органів влади. Будь-яких партій чи політичних об'єднань.
6. Всі члени РЮ мають рівні права та обов’язки, незважаючи на вік, стать, релігію, національне та соціальне походження.
7. До компетенції Ради Республіки Юних належить:
- обрання представників учнів до Ради РЮ і їх усунення;
- ухвалення Регламенту співуправління та інших внутрішніх правил і внесення необхідних змін і поправок;
- обрання Виборчої комісії, яка проводить вибори до владних органів співуправління;
- обрання координаторів співуправління;
- створення міністерств з членів Ради РЮ і призначення їх командирами;
- члени Ради РЮ повинні брати активну участь у роботі Співуправління;
- прийняття рішень з основних напрямків діяльності співуправління;
- рада керує поточною роботою Співуправління;
- органи влади Співуправління зобов'язані захищати права, честь і гідність окремих учнів та учнівських груп, а також за бажанням учня – представляти їх перед адміністрацією школи і Педагогічною Радою;
- Рада РЮ може подавати клопотання до адміністрації школи, до Міської дитячої організації та міського відділу освіти для вирішення своїх питань та проблем;
- якщо рішення Ради РЮ викликають протиріччя у Президента, то він може накласти вето на це рішення.
8. Виконавчими органами шкільної дитячої організації Республіки Юних є міністерства, які утворюються з метою організації виконання рішень Ради РЮ та є органами учнівського співуправління.
9. Діяльність РЮ будується на принципах доступності, демократії, гуманізму, незалежності, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, рівності кожного учасника для повної реалізації здібностей, таланту.
10. Республіка Юних організовує зв’язок з національною історією, культурою, традиціями українського народу.

ІІ. Мета та завдання
Метою організації співуправління є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.
Головною метою РЮ є спільна колективна творча справа, яка має об’єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості.
Завдання:
- Формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;
- Формування соціально-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;
- Формування вміння співпрацювати на основі принципів рівності та демократизму;
- Розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;
- Залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;
- Організація та проведення загальношкільних заходів, акцій, конкурсів;
- Забезпечення якісної участі команд, агітбригад у міських та обласних конкурсах;
- Контроль за виконанням єдиних вимог до учнів школи;
- Проведення заходів з метою підтримання відповідного санітарного стану школи, її території;
- Об'єднання учнів для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;
- Захист прав і інтересів членів співуправління;
- Розробка та втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу школи;
- Розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

ІІІ. Права та обов'язки
Права:
1. Обирати та бути обраним до органів самоврядування. Вносити пропозиції, виступати ініціаторами справ, реалізовувати свої наміри.
2. Брати участь в експериментах, конференціях, конкурсах, диспутах, КТС (колективних творчих справах).
3. Вільно висловлювати свої думки. Оцінювати роботу членів РЮ, отримувати свою оцінку, вказувати на помилки в роботі і надавати пропозиції щодо їх усунення.
4. Сприяти активізації роботи РЮ.
5. Всі члени РЮ користуються однаковими правами і в однаковій мірі відповідають за виконання обов’язків.
Обов'язки:
1. Члени РЮ зобов’язані виконувати вимоги Статуту, єдині вимоги для школярів, рішення Ради РЮ.
2. Головним завданням є глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками.
3. Підвищувати культурний та інтелектуальний рівні.
4. Реалізувати свої знання та навички у процесі організації КТС.
5. Не принижувати гідність людей, поважати їх погляди і переконання.
6. Бережливо ставитись до всього, що нас оточує.
7. Цінувати те, що дано у безкоштовне користування.

ІV. Символіка

ПОДСОЛНУХ.jpg     

СОНЯШНИК, який має 9 пелюсток, що символізують  9 НАПРЯМКІВ РОБОТИ. 

ФЛАГ.jpg

П'ятикольоровий ПРАПОР, кожен колір якого символізує: 
Синій - Батьківщину, мирне небо 
Жовтий – Сонце, теплоту взаємин 
Рожевий – Мрію, надію 
Червоний – Вірність Батьківщині, слову, ділу 
Зелений – Чистоту довкілля, здоровий спосіб життя


До розділу...

На головну...