DSC_0777.JPG

Керівник НМЦ "Дитинство"Волкова Віта Павлівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «учитель методист».

 Сучкова Людмила Анатоліївна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

Яковенко Ольга Іванівна - вчитель початкових класів, спеціаліст, має педагогічне звання «старший учитель».      

Таушканова Тетяна Іванівна – вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

Коршикова Інна Анатоліївна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

Безбожна Ірина Вікторівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії. Лауреат конкурсу «Учитель року-2011».

Стиранець Наталія Василівна – вчитель початкових класів, спеціаліст ІІ категорії.

Козорєзова Марина Олексіївна – вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

Бондаренко Наталія Іванівна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

Журавльова Ірина Олегівна – вчитель початкових класів, спеціаліст ІІ категорії.

Терещенко Наталія Миколаївна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

Желтова Галина Миколаївна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «старший учитель». Учасниця конкурсів «Учитель року-1997» та «Класний керівник року-2007».

Корбан Людмила Андріївна – вчитель початкових класів, спеціаліст ІІ категорії.

Козорєзова Альона Геннадіївна – вчитель початкових класів, спеціаліст.

Матвієвська Тетяна Михайлівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «старший учитель».

Анопченко Тетяна Костянтинівна – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

Курілова Наталія Леонідівна – вчитель початкових класів, спеціаліст  вищої категорії.

Головня Марина Борисівна - вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.

Краснопьор Олена Миколаївна - вчитель початкових класів, спеціаліст, має педагогічне звання «старший учитель». 

Хворост′ян Лариса Вікторівна - вчитель початкових класів, спеціаліст.

Рибалкіна Наталія Андріївна - вчитель початкових класів, спеціаліст. 

Эмблема.png
Проблеми, над якими працює НМЦ «ДИТИНСТВО»

1.Вдосконалення уроку шляхом особистiснозорiєнтованої системи навчання i виховання у школі.

2.Впровадження інноваційних технологій як шлях до успішної реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
       

 Відповідно до поставленої проблеми дiяльнiсть НМЦ«ДИТИНСТВО» спрямована на вирiшення таких завдань:

• впровадження нового Державного стандарту початковоїосвіти, який ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти;
• створення умов для оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток;
• формування предметних і міжпредметних компетентностей учнів;
• використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів;
• орієнтування вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній освітніх галузей початкової освіти, звертаючи особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, текстів, інструкцій;
• впровадження здоров’язбережувальних технологій, формування доступних знань і уявлень про здоровий спосібжиття, про основибезпекижиттєдіяльностіта екологічна спрямованість освіти; 
• формування морально-правовоїсвідомості учнів, соціалізація особистості молодшого школяра;
• забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей в літньо – оздоровчий період;
• створення умов для самоосвiти вчителів, вивчення психолого-педагогічних та вікових особливостей учнів;
• оволодіння і використання у практичній роботі сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
• здійснення співпраці із батьківською громадськістю, пропаганди позитивного родинного виховання через реалізацію шкільного виховного проекту «Людина – Близькі – Батьківщина – Людство». До розділу...

На головну...